Börsras över hela världen

Minus fem procent i Tokyo, minus 3,43 i Stockholm – och USA-börserna faller

MIN EKONOMI

Räntorna stiger och börserna faller världen över. Orsaken är att USA:s centralbank svängt och flaggat för en snar räntehöjning.

Det får investerarna att se över sina placeringar och flockmentaliteten förstärker turbulensen på finansmarknaderna.

Farten i världskonjunkturen verkar ha tagit finansmarknaderna på sängen. USA:s centralbank, Federal Reserve, har ändrat sin syn på räntan och väntas nu komma med en räntehöjning redan i sommar. Tidigare tolkades banken som om en sådan höjning först skulle komma nästa år.

Och när räntor stiger brukar börserna falla, eftersom ränteplaceringar blir mer attraktiva samtidigt som tillväxten bromsas.

– Den omsvängningen är det viktigaste som hänt, är Handelsbankens chefekonom Jan Häggströms förklaring till börsoron.

Hotet om räntehöjning gör nu att fler placerare räknar med en starkare dollar. Även det på tvärs med tidigare spådomar

Positiva signaler ger oro

Det har enligt Jan Häggström skapat en viss oro på finansmarknaderna. I Asien rasade exempelvis Tokyobörsen med omkring 5 procent på måndagen. I Stockholm föll kurserna 3,43 procent, efter att ha fallit trendmässigt de senaste veckorna.

Samtidigt är ju ränteoron en reaktion på positiva konjunktursignaler. Och en starkare dollar underlättar för Europas ekonomi att ta ytterligare fart:

– Det är en dragkamp mellan bra vinstnyheter från företagen och ränteoro. Men grundtonen är positiv, säger Häggström.

Börsanalytikern Peter Malmqvist håller med om att alla ekonomiska signaler är goda:

– Tittar man enbart till de ekonomiska parametrarna, såsom konjunktur, företagsvinster, räntor och inflation, är det väldigt svårt att vara pessimistisk till börsutvecklingen, säger han.

Han tror att oron är övergående. Ett skifte från en period av sänkta räntor till stigande centralbanksräntor brukar skapa turbulens på börserna, enligt Peter Malmqvist som också ser tydliga tecken på psykologiska effekter:

– Ett slags spekulativ flockmentalitet där det letas efter nya trender.

Oljepriset

Oron på finansmarknaderna blev akut när Federal Reserve-chefen Alan Greenspan häromveckan varnade för de höga oljepriserna, vilket bland en del ränteanalytiker tolkades som om centralbanken ökat beredskapen för högre bestående oljepriser och därmed en annan räntepolitik.

Men både Malmqvist och Häggström tonar ned oljepriset som ett hot mot tillväxten i världskonjunkturen. I andra valutor än den relativt svaga dollarn är inte oljepriset så oroväckande högt.

Prisuppgången på olja är dessutom mer en reaktion på den högre efterfrågan när ekonomierna växer. På toppen finns förstås också oron i Mellanöstern.

– Men farten i världskonjunkturen är den viktigaste förklaringen till de stigande oljepriserna, säger Häggström.

Börsnedgången fortsatte i New York

De ledande indexen på Wall Street föll på måndagen till de lägsta nivåerna hittills i år. Oro för att USA:s centralbank höjer styrräntan redan i juni låg bakom den tredje negativa handelsdagen i rad.

Fakta: Världsekonomin

Finansmarknadernas utveckling de senaste veckorna, 22 april till 10 maj.

Olle Lindström/TT

ARTIKELN HANDLAR OM