Har du rätt lön?

Här är listan - yrke för yrke

MIN EKONOMI

Förra året ökade lönerna i snitt med 2,7 – 4,4 procent.

Kvinnornas löner ökade något mer än männens.

Det framgår av SBC:s lönestatistik för förra året.

SCB har listat medel- och medianlön för män och kvinnor, yrke för yrke.

Och männen medellön är fortfarande högre än kvinnornas i de flesta yrkesgrupper, även om skillnaderna minskat något jämfört med tidigare år.

För exempelvis administratörer i offentlig förvaltning är medellönen för kvinnor 22 800 – männen tjänar 24 500.

Men inom vissa yrkesgrupper är det tvärtom. Exempelvis är medellönen för kvinnliga psykologer något högre än för männen: 28 200 kronor jämfört med 28 100 för männen.

Skillnaderna minskade

Av statistiken framgår även att löneskillnaderna mellan könen minskade något förra året.

Störst är skillnaden mellan landstingsanställda: där tjänar kvinnorna i snitt 71 procent av männens lön.

Minst är skillnaden bland dem som arbetar i den kommunala sektorn: där är kvinnornas snittlön 91 procent av männens.

Lönelistan - yrke för yrke

Kolla själv på SCB:s lönestatistik för 2003.

Fredrik Rundkvist