Världsbäst på fondsparande

Nio av tio svenskar sparar i fonder

MIN EKONOMI

Svenskarna är bäst i världen på att fondspara.

I dag äger nio av tio fondandelar.

– Jag ser inget tecken på att trenden skulle avta, säger Pia Nilsson, vd för Fondbolagens förening.

Efter flera års nedgång i sparandet ökar nu återigen svenskarnas fondsparande.

Under det första kvartalet 2004 sparade svenskarna över 38 miljarder i fonder, visar en ny rapport från Statistiska centralbyrån.

Det en uppgång med 8 miljarder jämfört med samma period förra året .

Och enligt en opublicerad undersökning från Fondbolagens förening sparar nu 90 procent av svenskarna i fonder .

Ett procenttal som gör oss bäst i världen.

– Den totala fondförmögenheten är den högsta någonsin. Amerikanerna säger att de är bra på att spara men andelen av den amerikanska befolkningen som fondsparar är bara runt 50 procent, säger Pia Nilsson.

Fler sparar i aktiefonder

Men jämfört med tiden före börsnedgången 2000 ser fondsparandet lite annorlunda ut. Svenskarna är räddare för att placera pengar i de osäkra aktiefondarna och väljer hellre de tryggare räntefonderna.

Men enligt SCB:s rapport ökar nu även aktiefondsparandet bland svenskarna.

Totalt sparades under det första kvartalet 18 miljarder i aktiefonder, 14 miljoner i räntefonder och närmare 20 miljarder i andra typer av fonder som till exempel bland- och hedgefonder.

– Folk har börjat lära sig att det är enkelt att spara i aktiefonder och att det inte nödvändigtvis behöver vara förenat med livsfara, säger Pia Nilsson.

Expertens sex bästa spartips

Skandiabankens privatekonom Annika Creutzers bästa spartips.

Koll på fonderna

Anna-Maria Carnhede