Tjänar du jämställt? Kolla lönen för ditt yrke här

MIN EKONOMI

Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen under 2003. Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t ex ob-, jour- och beredskapsersättning. Alla löner är uppräknade till heltidslöner.

Lönelistan - yrke för yrke

Kolla själv på SCB:s lönestatistik för 2003.