Ekonomer: Prisras på småhus väntar

Bankexperter spår kraftigt höjda boräntor

MIN EKONOMI

Redan om ett par år väntar prisras på villor och bostadsrätter.

Det förutspår Nordeas ekonomer, som räknar med att högkonjunkturen kulminerar i år.

Därefter kommer huspriserna att pressas ner av höjda boräntorna.

Efter flera år med rekordlåga räntor har huspriserna nått rekordnivåer. Men nu väntar kraftiga räntehöjningar de närmaste åren och en återgång till en mer normal räntenivå. Och därmed beräknas hushållens ränteutgifter öka rejält.

Det framgår av Nordeas konjunkturprognos för de kommande två åren.

Kraftigt höjd räntekostnad

Nordea räknar med att Riksbanken höjer styrräntan till 4 procent till 2006. Det skulle innebära att räntekostnaden höjs med hela 60 procent för den som enbart har rörlig ränta.

– Även om de flesta lånar både rörligt och fast så kommer ränteuppgången att slå på fastighetspriserna framöver. Men jag vill betona att det är långt fram, säger Nordeas chefsekonom Jörgen Appelgren.

För den upptrissade bostadsmarknaden kommer det här att innebära att priserna börjar sjunka på småhus och bostadsrätter.

– Vi har vant oss vid ständigt stigande priser, dessutom i en ganska god takt. Och vad vi ser framför oss är en priskorrigering, säger Jörgen Appelgren.

Priserna uppåt ytterligare ett år

Nordea räknar emellertid med att hus- och borättspriserna fortsätter att stiga de närmaste tolv månaderna. Ränteeffekterna beräknas börja slå igenom först under andra halvan av 2005, för att under 2006 resultera i sjunkande priser.

Enligt Cecilia Hermansson, ekonom på Föreningssparbanken, blir det avgörande för prisutvecklingen blir hur hushållens inkomster utvecklas under de kommande åren.

– Om hushållen får en bra inkomstutveckling då klarar man de här ränteuppgångarna ganska hyggligt. Och vi förutspår en ganska måttlig eller hygglig inkomstutveckling. Så vi tror att hushållen klarar det här ganska bra, säger hon.

"Splittrad marknad"

Men på sina hålla kan det säkert bli fråga om prisras, sägerCecilia Hermansson.

Det är främst de dyra objekten i storstäderna, med en allmänt upptrappad prissättning, som kommer att drabbas.

– Det blir nog en ganska splittrad marknad, beroende på var i landet man bor och vilken typ av objekt det rör sig om, säger hon.

– Men ett generellt ras tror jag inte blir aktuellt eftersom vi har så låg räntekvot, vilket alltså innebär att hushållens ränteutgifter utgör en relativt liten del av utgifterna. Så det stora flertalet av hushållen kommer att klara en ränteuppgång ganska bra.

Fredrik Rundkvist