Vänsterpartiet vann förhandlingsseger

Bensinskatten höjs med 19 öre per liter - inte 25 som regeringen ville

MIN EKONOMI

Knäckfrågan i budgetförhandlingarna var bensinskattehöjningen. Vänsterpartiet fick igenom sina krav, och skatten höjs bara med 19 öre per liter. Socialdemokraterna ville gå längre: 25 öres höjning per liter.

Enligt vänsterpartiets ordförande Lars Ohly och vice ordförande Ulla Hoffmann innebär de förändringar som vänsterpartiet fått igenom att bensinskatten bara höjs med 15 öre per liter. Med momspåslaget innebär det en höjning med 18,75 öre.

Den speciella kompensationen för boende i glesbygden ska utredas och för den avsätts en summa på 300 miljoner kronor. Det är därmed inte längre klart att det blir ett avdrag på 3000 kronor i ett 40-tal kommuner.

Avvktar om förmögenhetsskatten

I förmögenhetsskatten gör partierna bara en uppgörelse för 2005 då gränsen för att betala fastighetsskatt höjs från två till tre miljoner kronor för par och samtidigt ligger kvar på 1,5 miljoner för enskilda. Därmed avvaktar partierna med besked om ytterligare höjningar av gränserna samt om ett tak för hur mycket förmögenhetsskatt som en person maximalt ska få betala.

– Helheten är mer än acceptabel, säger Lars Ohly till TT och pekar på att uppgörelsen nu är acceptabel vad gäller mer pengar till kommunerna, fördelningspolitiken, miljön och sysselsättningen.

Han är nöjd med ändringen i förmögenhetsskatten:

– Den förändring i förmögenhetsskatten som görs är den enda som alla tre partierna varit överens om, nämligen att bort sambeskattningen och det har varit ett viktigt feministiskt krav för oss.

– Bensinskattehöjningen sker delvis mot vår vilja. Men vi har accepterat 15 öre i höjning.

En arbetsgrupp mellan de tre partierna ska snabbt utreda kompensationen till glesbygden.

Ohly ogillar formerna

Ohly är kritisk mot formerna för förhandlingen. De gör att det är svårt att se helheten och det krävs mer av förtroendefullt samarbete. Att han gick ut hotade med att bryta samarbetet tycker han var bra eftersom det bidrog till att partiet fick igenom sina krav på förändringar.

– Det var en mycket lycksam strategi. I går var det nödvändigt.

En vårdgaranti som innebär att ingen ska behöva vänta mer än tre månader på behandling införs den 1 november nästa år, sedan regeringen och samarbetspartierna kommit överens om att satsa 700 miljoner kronor.

Samtidigt är parterna överens om att avsätta en halv miljard kronor till den psykiatriska vården, enligt uppgift till TT.

Ringholm tror på bättre arbetsmarknad

Finansminister Bosse Ringholm hoppas att den överenskomna budgeten för nästa år ska förbättra arbetsmarknadssituationen. Han tror att de ökade statsbidragen till kommuner och landsting ska kunna skapa tusentals nya jobb inom vård, skola, äldre- och barnomsorg.

Finansminister sade också att i budgeten finns resurser för att sätta ytterligare 20000 personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Ringholm hävdade vid presskonferensen också att den totala effekten av skattehöjningar och sänkningar kommer att bli att hushållen får mer pengar i plånboken. Ringholm gav två exempel: En ensamstående med bil, bostad och en lön på 20000 kronor i månaden får en årlig skattesänkning på 1600 kronor. En familj där den ene tjänar 16000 kronor i månaden och den andre 20000 kronor kommer att få 3500 kronor i lägre skatt per år.

Om hela budgeten säger Ringholm:

– Detta kan väsentligt förbättra arbetsmarknadssituationen nästa år.

Mp försvarar skattehöjningarna

Även miljöpartiets Peter Eriksson är nöjd med budgetuppgörelsen. Han pekar på ytterligare bidrag till kommunerna och fördelningen av skattehöjningar på energisidan och inkomstskattesänkningar.

– När ledningarna i kommunerna arbetar med sina lokala budgetar kommer det här att ändra förutsättningarna radikalt för dem. Det känns också oerhört bra att vi fått en fördelningspolitisk profil som är bra, säger Peter Eriksson.

Han försvarade energiskattehöjningarna eftersom det gäller att förbättra miljön:

– Vi måste ta ett ansvar för det här området och det har vi råd med, sade Eriksson.

V fick gehör

Vänsterpartiet lyckades i sista stund få gehör för att bensinskatten höjs med 15 öre, och inte 25 öre som tidigare diskuterades. För att kompensera för detta höjs i stället elskatten med 1,2 öre per kilowattimme, i stället för 1 öre som tidigare diskuterades. Dessutom höjs fordonsskatten med cirka 280 kronor per år, i stället för som tidigare uppgetts 244.

Det innebär att den gröna skatteväxlingen är lika stor som tidigare, cirka 3,5 miljarder under 2005.

TT