Nästa års statsbudget baxad i mål i dag

Bosse Ringholm: ”Hushållen går plus”

MIN EKONOMI

Sedvanliga interna hot och strider på väg mot målsnöret.

Och sedvanlig kritik efter målgång.

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet enades på fredagen om nästa års statsbudget.

– Detta kan väsentligt förbättra arbetsmarknadssituationen nästa år, trodde finansminister Bosse Ringholm.

Två veckors ovanligt infekterade förhandlingsstrider gav bland annat kommuner och landsting sex miljarder kronor för kamp mot arbetslösheten nästa år och sju miljarder 2006. Vidare sänks inkomstskatten med totalt tio miljarder kronor nästa år.

Men staten både ger och tar av hushållen. Inom den gröna skatteväxlingen höjs el-, fordons- och drivmedelsskatterna. Därmed tar staten tillbaka 3,3 miljarder kronor.

”Kattrakande”

Men Ringholm hävdar att hushållen går plus. Ett par som tjänar 16000 respektive 20000 kronor får 3500 årliga kronor mer kvar efter skatt, enligt finansministern.

Men höginkomsttagare får mindre del av skattesänkningen. Staten ”tar tillbaka” 700 miljoner kronor genom att gränserna för när statlig skatt ska betalas justeras ner.

Peter Eriksson, mp:s språkrör, var nöjd med skatteväxlingen, även om den blev en halv miljard lägre än önskat. Och han tror bilisterna faktiskt kör mindre med högre skatt.

– Alla miljöekonomer säger att ekonomiska styrmedel är oerhört viktiga, sade Eriksson.

V, i sin tur, gladdes åt sin slutspurt och stödet till kommunerna. Men partiledaren Lars Ohly var arg över att s spelat ut mp och v mot varandra.

– Det måste bli mindre kattrakande, tyckte han.

”Ynkligt”

Mp och v fick svälja att ingen registreringsavgift införs på stadsjeepar. Och v fick svälja att bensinskatten höjs med 18 öre nästa år – även om s–mp ville höja 25 öre.

Arvs- och gåvoskatterna slopas 2005. Då höjs även förmögenhetsskattens fribelopp, från två till tre miljoner kronor. Sambeskattade par kan få 15000 kronors lägre skatt.

Näringslivet får vara med och betala, bland annat genom halvering av den särskilda nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.

Branschorganet Svenskt Näringsliv såg det som ”ynkligt” att förmögenhetsskatten alls blir kvar, medan Företagarna mullrade om svek mot småföretagen.

Bortom mållinjen väntade, stilenligt, också oppositionens storslägga. Moderatledaren Fredrik Reinfeldt slog till med ”statsfinansiellt oansvarigt”.

Arbetslöshet och sjukfrånvaro oroar kristdemokraternas ordförande Göran Hägglund.

Glada bönder

Också centerledaren Maud Olofsson vände eggen utåt.

”Våra barn och barnbarn kommer att få betala ett högt pris när den socialdemokratiska regeringen investerar miljarder för en valseger 2006, skrev hon i ett pressmeddelande.

Folkpartiets Karin Pilsäter såg fel svar på viktiga frågor.

Men Caroline Trapp, LRF-ordförande, var i alla fall glad – över att dieselskatten för jord- och skogsbruksmaskiner sänks med två öre litern nästa år.

”Det känns obeskrivligt skönt att bli av med merparten av denna orättvisa straffskatt på svenskt jordbruk”, framhöll Trapp.

TT