En budget för rika par

Ensamma mamman med barn får 97 kronor

MIN EKONOMI

De flesta svenskar tjänar på Bosse Ringholms budget 2005.

Mest vinner par som har förmögenheter över tre miljoner.

Minst tjänar den ensamstående mamman med två barn.

Foto: jerker IVARSSON
STORA SKILLNADER De flesta tjänar på finansminister Bosse Ringholms budget för nästa år. Mest tjänar de förmögna paren, minst den ensamstående tvåbarnsmamman.

Aftonbladets beräkningar har genomförts med hjälp av Institutet för privat ekonomi på Föreningssparbanken. Chefen Ylva Yngveson säger:

– Det finns mycket positivt i budgeten för de flesta.

3,6 procents skillnad

Men det finns stora skillnader.

Det förmögna parets ekonomi förbättras med 1 528 kronor i månaden eller 4,2 procent.

Ensamma mamman med två barn och bil får bara 97 kronor mer, en förbättring med 0,6 procent.

Först under 2006 får de ensamma mammorna och papporna med hemmavarande barn bättre ekonomi. Då ökar barnbidraget och en miljard satsas på olika reformer för barn i familjer med svag ekonomi.

Ylva Yngveson befarar att många pensionärer redan under 2004 kan få sänkta utbetalningar från sina privata pensionssparanden.

Däremot tror hon att de kommunalskattehöjningar som många bedömare väntat sig 2005, kanske kan mildras med det stora tillskott som kommunerna nu får genom budgeten, sex extra miljarder.

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM