Minskad optimism om sysselsättningen

Optimismen högst i Stockholmsområdet

MIN EKONOMI

Femton procent av arbetsgivarna spår att de kommer att anställa fler under fjärde kvartalet.

Det visar bemanningsföretaget Manpowers arbetsmarknadsbarometer.

Det är sju procent lägre än vid förra mätningen.

Bara sex procent förväntar sig att arbetsstyrkan ska minska medan nära fyra av fem tror på oförändrad arbetsstyrka jämfört med föregående kvartal.

Det visar bemanningsföretaget Manpowers återkommande arbetsmarknadsbarometer för fjärde kvartalet. Manpowers barometer bygger på intervjuer med 766 arbetsgivare i Sverige. Den genomsnittliga sysselsättningstrenden för Sverige är fortsatt positiv men har minskat med sju procentenheter jämfört med förra mätningen.

Stora regionala skillnader

De regionala skillnaderna är fortfarande stora. Mest positiva om en ökning av sysselsättningen är arbetsgivare i Stockholms och Uppsala län. Arbetsgivarna i Skåne och västra Götaland, som under lång tid hört till de mest positiva, har dock svängt. Där har optimismen minskat betydligt.

TT