Elpriset fördubblades efter avregleringen

MIN EKONOMI

Priserna för konsumenterna har stigit kraftigt efter avregleringarna under 1990-talet.

Det visar siffror från Statistiska centralbyrån.

På de sex marknader som regelutredningen ska titta på – tele, el, post, inrikesflyg, taxi och järnväg – har samtliga utom tele uppvisat kraftigt stigande priser för konsumenterna, enligt ett underlag som Statistiska centralbyrån tagit fram åt utredningen.

Priserna på järnvägsresor har ökat med 125 procent sedan liberaliseringen 1988. Det är betydligt snabbare än den allmänna prisökningstakten under samma period.

Elpriset nästan dubbelt

Priserna på elenergi och posttjänster har i det närmaste fördubblats sedan de konkurrensutsattes samtidigt som konsumentprisindex stigit med cirka 10 procent under samma period.

En del av prisuppgångarna kan förklaras av breddning av momsen samt höjningar av momssatserna.

De uteblivna prissänkningarna behöver dock inte betyda att avregleringarna har varit misslyckade, skriver utredningen. Andra faktorer, som till exempel bättre service, måste vägas in.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM