Avregleringar fick priserna att skena

Det skulle bli billigare - nu utreds effekterna

MIN EKONOMI

Allt skulle bli billigare.

Men avregleringarna har fått priserna att skena.

Tågpriserna har stigit med 125 procent.

Sex marknader avreglerades i Sverige 1998. Tanken var att det skulle bli billigare för konsumenterna. Istället blev det precis tvärtom. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Fem av de sex avreglerade marknaderna har haft högre prisökningar än konsumentprisindex.

Tågpriserna har ökat mest

Tågpriserna toppar - att åka tåg har blivit 125 procent dyrare. Priset på el, posttjänster, taxi och inrikesflyg har också ökat.

- De positiva effekterna på prissidan är få. På telekommarknaden fungerar det, men på de andra marknaderna ser man förvånansvärt få effekter, äger LO-ekonomen Dan Andersson till Dagens Nyheter.

Dan Andersson utreder på regeringens uppdrag effekterna av statens avregleringar.

Katrin Krantz