Gabriellas skuld 1 177 kr större i år

Bara räntorna kostar oss 37 miljarder nästa år

Foto: urban andersson
2004: 137 899 kr Även i år har Enköpingsvon Gabriella Sjökvists andel av skulden ökat. Per person uppgår statens bruttoskuld nu till nästan 138 000 kronor. 1 177 kronor mer än förra året.
MIN EKONOMI

Nästan 138 000 kronor per person. Så hög har statsskulden blivit - per person.

För Gabriella Sjökvist, 23, betyder det en dryg tusenlapp mer än förra året.

Klockan tio i dag går finansminister Bosse Ringholm sin traditionella budgetpromenad. För sjätte året i rad bär han förslaget till nästa års statsbudget, inslaget i blågult sidenband, från finansdepartementet till Riksdagshuset. Först strax före jul kommer riksdagen att ha klubbat igenom alla siffrorna.

En av de största utgiftsposterna i budgeten är räntorna på statsskulden. Enligt Riksgäldskontoret, som sköter statens upplåning, kommer de att kosta 37 miljarder nästa år. Det motsvarar kostnaden för dubbla barnbidrag till alla under 18 år.

Ökar andra året i rad

Lågkonjunkturen, den höga arbetslösheten och de många sjukskrivna har lett till att statens skuld ökat, både förra året och i år. Sedan Bosse Ringholm gick sin promenad förra året har skulden ökat med 13,4 miljarder kronor, otvivelaktigt en rejäl summa pengar.

För 23-åriga Gabriella Sjökvist betyder det att hennes andel av statsskulden ökat med 1 177 kronor till 137 899 kronor.

För ett par år sedan flyttade hon till Enköping där hon jobbar på servicehuset Kryddgården.

- Jag trivs jättebra. Det är min grej.

Frågor om statens finanser och skatter tycker hon är svåra.

- Man vill ju inte betala mer skatt än nödvändigt. Samtidigt vill man att pengarna ska räcka så att ens anhöriga inte ska behöva betala extra för att få vård när de behöver det.

Skuld: 1 238 miljarder

Statsskulden uppgår nu till 1 238 miljarder. Eller för att vara exakt: 1 237 953 423 624 kronor.

Mellan 1983 och 1999 stod Mathias Abrahamsson som symbol för varje persons andel av statsskulden. Året därpå övertogs stafettpinnen av jämnåriga Gabriella Sjökvist.

Lena Mellin