I dag kommer Ringholms budget

Extrapengar till kommunerna ska ge fler jobb

MIN EKONOMI

Det ekonomiska läget är gott.

Exporten ökar, framtidsoptimismen stiger och tillväxten tar fart.

Det är regeringens budskap till svenska folket.

Det är finansminister Bosse Ringholm som ger den bilden i höstens budgetproposition som kommer att överlämnas till riksdagen klockan 10.00 på måndagen.

Men arbetslösheten är fortfarande för hög och sysselsättning för låg.

Extrapengar till kommunerna

Därför är en av huvudsatsningarna i budgeten 13 miljarder i extrapengar till kommuner och landsting. De ska användas nästa år och 2006 i generellt sysselsättningsstöd.

Andra inslag i budgeten är sänkta inkomstskatter för vanliga inkomsttagare, slopad arvs- och gåvoskatt från nästa år och sänkt förmögenhetsskatt.

Den gröna skatteväxlingen ger dyrare bensin, diesel och el samt höjd fordonsskatt.

Läs mer:

aftonbladet.se , TT