Riksbanken: Inflationen ökar

Den starka konjunkturen orsaken, säger Heikensten i tal

MIN EKONOMI

Den starkare konjunkturen leder till att inflationstrycket i ekonomin ökar.

Det framgår av ett förskrivet tal som riksbankschef Lars Heikensten ska hålla i London under dagen.

Mindre lediga resurser gör att Riksbanken reviderar upp inflationsbedömningen något jämfört med inflationsrapporten i våras.

Inflationen på ett par års sikt kan ändå väntas bli ungefär i linje med målet, anser Riksbanken.

Räntorna stiger

Riksbanken konstaterar att räntorna är historiskt låga och att de väntas stiga när det globala resursutnyttjandet ökar. Dessutom väntar sig Riksbanken en starkare krona till följd av de stora överskotten i utrikeshandeln.

Riksbanken reviderar upp prognosen på Sveriges BNP-tillväxt de kommande två åren. Anledningen är den starka exporten. Riksbanken tror tillväxten i genomsnitt blir över 3 procent de närmaste två åren. I maj bedömdes att tillväxten skulle bli knappt 3 procent perioden 2004–2006.

Endast tillfällig effekt

Samtidigt ser Riksbanken att det högre oljepriset endast leder till en tillfällig och begränsad höjning av inflationen och effekterna på ekonomin bör bli små.

Det beror, enligt banken, på att oljeprisuppgången till viss del är efterfrågedriven, minskat oljeberoende samt att större trovärdighet till centralbankernas möjlighet att hålla inflationsmålen.

TT