Ringholm tror på sänkt arbetslöshet

Finans- ministerns budget sågas av oppositionen

Foto: Lars Pehrsson/Scanpix
Funderar Folkpartisten Bo Könberg och partikamraten Karin Pilsäter fördjupar sig i ett samtal under budgetdebatten i riksdagen på måndagen.
MIN EKONOMI

Finansminister Bosse Ringholm sken i kapp med septembersolen när han på måndagsmorgonen tog årets promenad med regeringens budgetproposition till riksdagen.

I nypan höll han den rödaktiga cd-skivan med budgetförslaget med de traditionsenliga blågula banden runt.

De viktigaste inslagen i årets budget handlar om satsningen på arbeten, sade finansministern till TT.

– Det är det centrala. Vi satsar på fyra områden: Kommuner och landsting, sänkt inkomstskatt, bättre villkor för småföretag och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

– Jag hoppas att den öppna arbetslösheten ska påverkas på ett positivt sätt, sade Ringholm, som tror att den ska krympa från nuvarande 5,5 procent till först fem procent, för att nästa år bli ännu lägre.

”Bättre än genomsnittet”

När han klev upp i talarstolen inledde finansministern med att teckna en ljus bild av ekonomin.

Han drog paralleller till andra länder som kämpar med stora underskott.

– Det har gått tio år sedan socialdemokraterna tog över och sedan dess har vår tillväxt varit bättre än genomsnittet i Europa – 2,9 procent mot 2,2, konstaterade Ringholm.

Den ekonomiska uppgången ska nu ”tas till vara för att skapa fler jobb”.

Fler jobb är, enligt Ringholm, den helt avgörande frågan.

Satsar på fyra områden

En kraftsamling sker på fyra områden – mer pengar till kommuner och landsting, sänkta skatter för låg-och medelinkomsttagare, förbättringar för de små företagen och en satsning på arbetsmarknadspolitik.

Ringholm lyfte bland annat fram den överenskommelse som träffats med landstingen som innebär att en nationell vårdgaranti införs 1 november nästa år.

Han konstaterade att köpkraften stärks. Inräknat höjda bensin, diesel-och elskatter får en ensamstående 1500 kronor och en familj 3500 kronor mer att röra sig med.

Ringholm tog upp de samtal som förts med näringslivet och slog fast att företagen fått gehör genom att arvs- och gåvoskatten slopas, förmögenhetsskatten minskas och att en miljard avsätts för att mildra 3:12-skatten.

Moderaterna djupt oroade

Moderaternas ekonomiske talesman

Mikael Odenberg

höll med Bosse Ringholm i beskrivningen av den positiva ekonomiska utvecklingen.

– Vi har en stark konjunktur, god tillväxt, export som ökar och rekordstor bytesbalans. Just därför finns det anledning till djup oro.

Han framhöll att regeringen inte når några av sina mål, som fyra procents arbetslöshet, halverad sjukskrivning eller budgetsaldot.

– Om alla mål missas i detta goda ekonomiska läge, hur i hela friden ska då budgeten se ut när konjunkturen vänder? undrade Mikael Odenberg.

Tycker regeringen är cynisk

Han beskrev det som ren cynism när regeringen skriver i budgeten att sjukfrånvaron minskar och att Sverige blir rikare och friskare.

– Sanningen är att minskningen bara är marginell och motverkas av ökad förtidspensionering. Regeringen budgeterar själv med en 35-procentig ökning till 2007.

– Detta är en valbudget trots att det inte är valår, en överhettningsbudget som tvingar oss att låna 100 miljarder på två år. Vi behöver inte mer u-hjälp, högre föräldraförsäkring eller mer Ams-politik, sade Mikael Odenberg.

Vill förbättra för arbetsmarknaden

I stället efterlyste han en politik som får fler människor i arbete som kan arbeta längre, lägre skatter som gör det lönsamt att arbeta och strukturella reformer som förbättrar arbetsmarknaden.

Med instämmande citerade han LO:s chefsekonom Dan Andersson som kritiserat regeringens utformning av skattesänkningar genom höjda grundavdrag. De kostar mycket men ger inte flera jobb, enligt Andersson.

”Morgondagens skattebetalare förlorare”

Folkpartiets ekonomiske talesman

Karin Pilsäter

summerade tio år av socialdemokratisk politik.

– En miljon står utanför arbetsmarknaden, hela budgetsaneringen har slarvats bort, underskottet är större än när Bosse Ringholm tillträdde och det finns färre företag än 1993/94, sade hon.

I budgeten levererar regeringen och stödpartierna nya utgifter som ska hålla väljarna på gott humör, enligt Pilsäter. Det sker till priset av att utgiftstaket överskrids med över 20 miljarder kronor och att överskottsmålet inte klaras.

– Marginalerna är förbrukade, sade Pilsäter.

– Om jag jämför med min egen ekonomi skulle jag bara ha några guldtior kvar för oförutsedda utgifter för ett helt år.

Förlorarna, enligt Pilsäter, är morgondagens skattebetalare, när de en dag måste betala tillbaka detta.

Kd: Budgeten är röstfiske

Kristdemokraternas ekonomiske talesman

Mats Odell

avfärdade regeringens budget som röstfiske och efterlyste en långsiktig ekonomisk–politisk strategi.

– Regeringen är en plankande fripassagerare på den internationella lågkonjunkturens tåg, sade han.

”Tio år av passivitet”

Han kritiserade regeringen för ”tio år av passivitet vid maktens köttgrytor” utan några åtgärder för att öka tillväxten. Inte heller regeringens återkommande tal om ordning och reda i statsfinanserna håller streck, enligt Odell.

– Man försöker köpa väljarna genom att låna 190 miljarder kronor fram till 2007. Under valåret 2006 kommer man att låna 138 miljoner kronor per dag, sade Mats Odell, och påminde om statsministerns ord om att den som är satt i skuld icke är fri.

Även Mats Odell framhöll att regeringen inte uppnår några av sina mål om ökad sysselsättning, minskad arbetslöshet, halverad sjukfrånvaro och annat.

V efterlyste nyanser från oppositionen

Vänsterpartiets ekonomiske talesman

Lars Bäckström

tyckte att oppositionen ägnar sig alltför mycket åt eländesbeskrivningar.

– De påminner om den griniga juryn i tv-såpan Idol, tyckte han och efterlyste nyansering.

Det finns mycket som kunde vara bättre, enligt Bäckström, exempelvis starkare satsningar på jobben, på riskkapital, på forskning. Hans slutsats var trots detta:

– Kanske är det den bästa budget som vi har tagit fram.

– Den sätter arbete, solidaritet och en sund ekonomi i första rummet, sade han.

Centern: Självbedrägeri

– För att känna igen sig i den ljusa bild av svensk ekonomi som tecknas krävs ett stort mått av självbedrägeri, sade centerns talesman

Roger Tiefensee

.

Den miljon människor som hänvisats till bidragsberoende känner inte igen sig i bilden, framhöll han.

Han efterlyste en röd tråd i regeringens politik men hittade bara röda och gröna stumpar som hjälpligt tovats ihop till ett nystan.

”Ogenerat trixande”

Han kritiserade regeringens trixande med budgeten, som han fann ovanligt ogenerad i årets budget.

– Regeringen rullar en snöboll framför sig, som blir större och större, sade Roger Tiefensee.

– Regeringen riskerar våra barns och barnbarns framtid genom en kortsiktig politik där man än en gång försöker köpa en valseger, sade han.

Precis som de övriga borgerliga talarna utlovade han en bättre politik när de borgerliga partierna med sin Allians för Sverige, vinner nästa val.

Mp angrep moderaterna

Miljöpartiets ekonomiske talesman

Yvonne Ruwaida

gick i budgetdebatten till hårt angrepp på moderaterna.

Den mjukare ton som moderaterna anslagit har visat sig vara falsk, det är ”samma skrot och korn”, sade hon och angrep moderaterna för att vilja skära ner för sjuka, arbetslösa och föräldralediga, för att dramatiskt vilja försämra för människor som lever på marginalen, för att vilja montera ner välfärden.

Hon konstaterade också att miljön inte finns med i de borgerliga partiernas visioner.

Ruwaida tog upp bilavgasernas skadliga inverkan på barnen och beklagade att partiet inte fått gehör för en speciell jeepskatt.

Och hon välkomnade att det ”äntligen blir friår i hela landet”.

Läs mer:

Budgeten i korthet

TT