Helle Klein: "Nästa val blir jättespännande"

Läs chattet med Aftonbladets politiska chefredaktör

MIN EKONOMI

Helle Klein säger: Hej snart kör vi igång ledarchatten. Passa på att diskutera angelägna samhällsfrågor. Det behöver inte gälla budgeten, dagens stora inrikespolitiska händelse, utan kan handla om vad helst du brinner för. I dag skriver jag om kampen för en bättre miljö i min krönika. Vi ses om några minuter!

   Helle Klein säger: Jaha, då kör vi igång. Vad tycker ni om läget i svensk politik? Eller om världen? Nazisternas frammarsch i Tyskland?

Kajsa säger: Hej Helle. Var finns jämlikheten och solidariteten i årets budget? Jag letar med förstoringsglas - har ännu bara hittat sånt som gynnar de redan gynnade. Vad tycker du?

   Helle Klein säger: Hej Kajsa! Nja jag tror att just årets budget gynnar de flesta - både låginkomsttagare, barnfamiljer och företagare. Flerbarnstillägg, höjd föräldraförsäkring med mera är ju bra för jämställdheten.

blippen säger: varför är skatteväxling så bra tycker du?

   Helle Klein säger: Genom ett bra skattesystem kan man styra bort från miljöförstörande produktions- och konsumtionsmönster till en hållbar utveckling. Nuvarande system säger att priset på arbete är relativt högt medan priset på miljön är lågt - det gör att det kostar att arbeta men inte att skita ner naturen. Det är detta en skatteväxling kan ändra.

annakarin29 säger: Vem drabbar den gröna skatteväxlingen?

   Helle Klein säger: Om den görs rätt ska den drabba dem som förstör miljön i princip - men det måste just handla om en växling - gärna höjda grundavdrag som gynnar dem med lägst inkomster exempelvis. Det samlade skattetrycket ska inte öka - däremot ska skatten tas ut rätt.

Paul säger: Vad anser du om regeringens samarbete med miljöpartiet och vänsterpartiet? Borde regeringen samarbeta med något annat parti istället?

   Helle Klein säger: Jag tycker i stort sett att samarbetet är bra, men det är dåligt ur demokratisk synpunkt med den här sortens förhandlingsdemokrati. Bättre vore att låta v och mp ingå i en regeringskoalition! Sen kan det vara bra med breda politiska uppgörelser över blockgränsen - exempelvis i försvarsfrågan.

ninni säger: På dagens fråga på aftonbladet.se säger 55 procent att de tror de kommer att få det sämre. Hur tror du vanligt folk får det nästa år

   Helle Klein säger: De flesta borde få det bättre. Men knäckfrågan, som regeringen inte lyckats med ännu, är arbetslösheten - tillväxten är god, ja mycket god men den ger hittills inte så mycket jobb.

Trotskij säger: Varför kan aldrig regeringen ta steget fullt ut och verkligen satsa på småföretagen? Vad krävs för att de ska fatta att arbetslösheten och småföretagandet hänger ihop?

   Helle Klein säger: Jag håller med dig. Vi har länge drivit småföretagarnas krav på Aftonbladets ledarsida. Det går alldeles för trögt. Men i årets budget så slipper de arvs- och gåvoskatten åtminstone vilket är småföretagarvänligt (familjeföretag).

anonym säger: Tycker du inte det vore mer seriöst av regeringen att istället skattesänka alternativa bränslen istället? Morot istället för piska?

   Helle Klein säger: Det behövs både morot och piska - framförallt måste skattesystemet utformas så att en marknad kan skapas för den alternativa energin både vad gäller drivmedel och värme/el.

Bagare Mossen säger: Varför fortsätter regeringen envist med att göra ensamstående föräldrar till förlorare? År efter år ser man rubrikerna om att de är det - hur försvarar dom det?

   Helle Klein säger: Det får du fråga regeringen om.

urgent säger: Helle Klein, håller du med om att man borde satsa resurser på att få fram vätgas och bränslecellsbilar istället för att göra budgeten mer beroende av inkomster från bensin som ändå kommer att försvinna?

   Helle Klein säger: Ja, jag tror att en hårdare beskattning (fordonsskatten) på energislukande bilar är bättre än några meningslösa öreshöjningar på bensinen. Bränslecellstekniken är oerhört intressant och något som volvochefen talat väl om länge.

Gåvo- och arvsskatt ? säger: Finns det inskränkningar mellan personer av annan börd än förälder och bröstarvinge d.v.s. fritt fram för alla relationer ? /Lennart Bäckström

   Helle Klein säger: Vet inte.

Nisse säger: Hur tror du den här budgeten påverkar sossarnas chanser att sitta kvar i regeringsställning vid nästa val?

   Helle Klein säger: Svårt att säga. Jag tror att det avgörande blir hur man lyckas med bekämpandet av arbetslösheten. Sen måste socialdemokratin bli ett aktivt folkrörelseparti igen och känna av stämningarna ute i landet.

Bruden säger: Är det inte dags att ryta till? Ännu en gång har ensamma mammor - som redan har det uselt - dragit det kortaste strået...

   Helle Klein säger: Jo, vi ryter men faktum är att också ensamma mammor får del av höjda barnbidrag och flerbarnstillägg...

kuste säger: Vad tror du om nästa val?

   Helle Klein säger: Det blir jättespännande. Kanske får vi se två nya partier - ett missnöjesparti a la Juni/Septemberlistan och ett nytt kvinnoparti?

Freda säger: Varför skär politikerna och komunerna ner på barnomsorg och sjukvård?

   Helle Klein säger: Problemet är att kommunernas budget inte går i fas med statens. Nu satsar dock staten rejält på kommunerna i årets budget så det borde gå att vända utvecklingen och anställa fler människor i skola, vård och omsorg.

Hannes säger: Tycker du att den här budgeten är jämställd?

   Helle Klein säger: Svårt att säga. Den verkliga jämställdheten kommer först när lika lön för lika arbete införs och det har mer med arbetsmarknaden att göra. Sen är det hög tid att dela föräldraförsäkringen också! Här är regeringen alltför konservativ.

Moderator säger: Okej, det var sista frågan. Helle Klein tackar för sig!

   Helle Klein säger: Jag måste tyvärr sluta nu. Ska tala om politik och existentiella frågor i Skövde.