10 000 nya jobb i byggbranschen

Lågkonjunkturen är över, visar ny bedömning

MIN EKONOMI

10 000 fler anställda kommer att behövas i byggbranschen under 2004-2006.

Det spår Sveriges Byggindustrier.

Lågkonjunkturen är över för byggandet. Den starka tillväxten i svensk ekonomi gör att bygginvesteringarna väntas öka något under 2004 och 2005.

Tar fart under 2006

Men först under 2006 tar byggandet ordentlig fart, visar en ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier (BI).

Som en konsekvens av de ökade bygginvesteringarna beräknas sysselsättningen i branschen öka med 10000 personer under 2004–2006.

TT