Osäker framtid för Saab

Inga löften från GM-chefen

MIN EKONOMI

Paris

Osäkerheten om vad som ska hända med Saab Automobile skingrades knappast under den första pressdagen på bilsalongen i Paris.

GM-chefen Rick Wagoner säger att han vill vara med och vända utvecklingen till lönsamhet, men han är helt osentimental i synen på var bilarna ska tillverkas.

– Jag har jobbat med Saab i 15 år, lagt ned stor möda på att få det till en vinstgivande verksamhet och vill vara med och vända utvecklingen, säger Rick Wagoner.

Han konstaterar att svenska försök att nå högre volymer och uthållig lönsamhet misslyckats.

Spelar ingen roll var

Nu är det dags att utnyttja GM:s resurser och bredda modellprogrammet. Men varken för Wagoner eller hans närmast man Bob Lutz tycks det spela någon större roll var bilarna tillverkas.

Det är, enligt Lutz, inte det svenska arvet utan varumärket som har attraktionsvärde för kunderna.

– I framtiden ska vi ha så stor flexibilitet att vi kan bygga Opel Vectra i Trollhättan eller Saab 9-3 i Rüsselsheim om vi önskar det, säger Lutz till TT.

Oklarhet kring tidsplanen

I den pågående kampen mellan Trollhättan och Rüsselsheim rådde det långt in på torsdagseftermiddagen oklarhet om vilken tidtabell som gäller.

Både Wagoner och Lutz ansåg att beslutet skulle fattas inom 60 dagar, det vill säga i slutet av november. Men den uppgiften, som också Europachefen Fritz Henderson redovisat, var ett missförstånd.

Wagoner säger att det handlar om två beslut.

Dels förbereds en omfattande omorganisation av verksamheten i Europa för att anpassa produktionen och kostnaderna till efterfrågan och dels studeras förutsättningarna för var framtidens mellanklassbilar ska byggas– i Trollhättan eller Rüsselsheim.

Det är organisationsutredningen som ska vara klar i slutet av november, medan lokaliseringsbeslutet tas under första kvartalet nästa år.

Nedläggningsrisk?

På frågan om det finns risk för nedläggning av fabriken i Trollhättan svarar Wagoner att det inte går att lämna några garantier eftersom livet är fullt av risker.

Han säger att det inte är fair mot de anställda att tala om nedläggning, när det inte finns några sådana beslut.

– Den fabrik som inte väljs för tillverkning av bilar på Epsilonplattformen kan i stället få annan produktion.

Han säger också att GM känner ansvar för de anställda i Trollhättan på samma sätt som man känner ansvar för anställda i andra delar av världen.

Saaboptimism

Saabchefen Peter Augustsson är fortsatt optimistisk om möjligheterna att ta hem uppdraget att tillverka nästa generation Saab 9-3 och Opel Vectra.

– Väginvesteringarna är viktiga, men besluten skulle ha tagits för 15–20 år sedan i det land i världen som är mest beroende av bilindustrin, säger Augustsson.

Tidigareläggningen av den resterande biten motorväg mellan Trollhättan och Uddevalla bedömer han bara får betydelse för personbilstrafiken, det vill säga pendlarna.

Långtradarna väljer alltid den kortaste vägen till Göteborg och det är riksväg 45.

Benny Öinert/TT