Fel på 50 000 deklarationer

Du kan tjäna tusenlappar på att kolla uppgifterna

MIN EKONOMI

Läs inkomstuppgifterna i din deklaration noga.

Det kan du tjäna tusenlappar på.

På uppemot 50000 blanketter är de förtryckta uppgifterna fel.

Foto: TERJE LINDBLOM
finn fem fel Det är enkelt att deklarera när alla uppgifter är förtryckta på blanketten. Men Catharina Johansson på Skatteverket uppmanar alla att kolla siffrorna noga – det kan stå fel eller helt enkelt saknas uppgifter.

Skatteverket får varje år in omkring 80 miljoner kontrolluppgifter från arbetsgivare, banker och andra uppgiftslämnare. Varje år visar det sig att omkring 50000 uppgifter i deklarationerna är felaktiga eller saknas.

-Det är mindre än en promille som är felaktiga. Men budskapet är ändå att man faktiskt måste gå igenom de förtryckta uppgifterna, säger Catharina Johansson på Skatteverket.

Inkomsten saknas

Vanligast är att en uppgift helt enkelt saknas, näst vanligast att den förtryckta uppgiften är fel.

Risken är större att förtryckta inkomstuppgifter saknas från små arbetsgivare än från stora.

-Jämför dina kontrolluppgifter du fått hemskickade med specifikationen i deklarationsblanketten, det är lättast. Där har vi listat namnet på arbetsgivare, banker och så vidare. Kolla att det är rätt uppgiftslämnare och rätt belopp, säger Catharina Johansson.

Rätta via internet

Om du upptäcker fel i kontrolluppgifterna kan du rätta till dem via internet eller skriva in dem på blanketten.

Joachim Kerpner