Medvind för europeisk e-handel

Förtroendet för internet ökar

MIN EKONOMI

E-handelsåret i Europa ser ut att ha fått en bra start. Enligt statistik från företaget Tradedoubler, som mäter försäljningen på en mängd europeiska e-handelssidor, var försäljningsvolymerna under årets tre första månader nästan i nivå med de tre månaderna inför jul, den traditionellt starkaste perioden för e-handeln.

I mars ökade volymerna i Tradedoublers nätverk med 4 procent jämfört med månaden före och med 52 procent jämfört med samma månad 2004. Resesektorn var månadens vinnarbransch.

Allt tyder på att 2005 kommer att bli ytterligare ett år med exceptionell tillväxt för e-handelsbranschen, skriver Tradedoubler i sin månadsrapport, och pekar på att antalet bredbandsanvändare ökar stadigt och att förtroendet för internet som försäljningskanal förbättrats.

TT