Wallenberg lämnar Investor

MIN EKONOMI

Marcus Wallenberg slutar som vd och lämnar även Investors styrelse.

Kursuppgångar i främst Astra Zeneca, ABB och Atlas Copco drog upp värdet på Investors aktieinnehav med drygt 6 miljarder under första kvartalet i år.

Substansvärdet steg med nio kronor till 130 kronor per aktie.

Värdet av samtliga tillgångar var den 31 mars 112170 miljoner kronor, jämfört med 108837 miljoner kronor vid årsskiftet.

Kärninnehavens resultatpåverkan uppgick enligt delårsrapporten till 6152 miljoner kronor. Störst positiv påverkan hade Astra Zeneca, ABB och Atlas Copco. Ericssonaktiens nedgång drog ned resultatet med drygt 1,1 miljarder kronor.

Investoraktiens totalavkastning var under första kvartalet 13 procent, jämfört med 12 procent under motsvarande period förra året.

Koncernens resultat för första kvartalet blev 6641 miljoner kronor, jämfört med 9945 miljoner kronor motsvarande period 2004.

Under första kvartalet sålde Investor aktier i Astra Zeneca för 2,2 miljarder kronor. Vidare sålde Investor aktier i ABB och Scania för 778 respektive 550 miljoner kronor.

Mer pengar till 3

Mobiloperatören HI3G, eller 3, hade den 30 mars 414000 kunder i Sverige och Danmark, en uppgång med 64000 jämfört med den 10 december.

Den genomsnittliga intjäningen per kund, den så kallade ARPU:n, steg till 397 kronor och kostnaden för att attrahera nya kunder har minskat.

Under första kvartalet har 495 miljoner kronor pumpats in i 3. Bolagets finansieringsbehov i år kommer att bli lägre än de 2233 miljoner kronor som tillfördes 3 förra året, enligt Investor.

Wallenberg går

Börje Ekholm har utsetts till ny vd från och med den 1 september 2005. Han efterträder Marcus Wallenberg, som lämnar posten efter drygt sex år. Wallenberg lämnar även Investors styrelse i höst.

Beskedet kommer inte som någon överraskning då det spekulerats om att Marcus Wallenberg planerat lämna Investor för andra styrelseuppdrag inom Wallenbergsfären.

Börje Ekholm, 42 år, har jobbat på Investor sedan 1992 och sedan 2000 är han vice vd med ansvar för affärsområdet Nya investeringar.

CG Ström/TT