Pensionernas tillväxt har avstannat

Risk att nödbromsen slår till

MIN EKONOMI

Överskottet i pensionssystemet krymper.

Därmed ökar risken för att bromsen i systemet ska slå till så att pensionerna växer långsammare framöver.

Pensionssystemet gick med ett mycket blygsamt överskott år 2004. Tillgångarna översteg skulderna med nio miljarder kronor vid årsskiftet, visar den årsredovisning som presenterades av Försäkringskassan på onsdagen. Det är en försämring med 49 miljarder jämfört med året före.

Det innebär att balanstalet, som mäter pensionssystemets tillgångar i förhållande till skulderna, minskar. Om skulderna skulle bli större än tillgångarna aktiveras bromsen i systemet. Då kommer höjningarna av pensionerna att bli långsammare i framtiden.

Sysselsättningen

Men Försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg tycker inte att det finns någon anledning att dramatisera nedgången. Inte heller vill han ge någon prognos för risken att bromsen ska slå till längre fram.

– Det kan jag inte bedöma, men det är fortfarande ett överskott i systemet. Men det hade naturligtvis varit bättre om balanstalet varit större. Samtidigt är sysselsättningen en viktig fråga för pensionerna, säger Malmborg.

Pensionsskulden ökade med 260 miljarder kronor under fjolåret, medan tillgångarna bara ökade med drygt 211 miljarder kronor. Samtidigt beror försämringen till stor del på att Försäkringskassan fått in bättre prognosdata för sina beräkningar. Överskottet hade varit 63 miljarder större om beräkningarna hade utförts med samma data som året innan. Pensionssystemets totala tillgångar ligger på 6,3 biljoner kronor.

Avkastning

En av de viktigaste faktorerna för pensionssystemets finanser är sysselsättningen. Ju fler som jobbar och ju högre löner som betalas ut desto större blir inbetalningarna till systemet. Ett problem är att unga går in på arbetsmarknaden allt senare samtidigt som meddellivslängden stiger vilket innebär att utbetalningarna ökar.

Avkastningen på AP-fondernas kapital bidrar till finansieringen av pensionerna. Under 2004 blev AP-fondernas avkastning 65 miljarder kronor. Det var en nedgång med 17 miljarder jämfört med året innan.

Sten Gustafsson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM