Kalldusch för försvaret i nya budgeten

2 miljarder kronor försvinner

MIN EKONOMI

Två miljarder mindre än beräknat och Försvarsmaktens budget spricker. I vårpropositonen bryts Leni Björklunds löfte om att ge sparade pengar tillbaka.

– Detta kommer att drabba vår verksamhet, säger Överste Anders Hedgren.

Förra året tvingades försvaret att spara drygt 2 miljarder kronor. I flera skrivelser till regeringen har försvaret påpekat vikten att att pengarna skulle tillbaka till budgeten och Leni Björklund lovade så sent som i januari att så skulle ske.

Svårt att få pengarna att räcka

ÖB Håkan Syrén har i sin budget räknat med pengarna men när vårpropositionen presenterades på tisdagen stod det klart att försvaret inte skulle få tillbaka pengarna. Idag är man uppgivna på försvarshögkvarteret där man en längre tid har haft svårt att få pengarna att räcka.

– Vi har en väldigt besvärlig planeringssituation, men vi har inte hunnit analysera förslaget ännu, säger Anders Hedgren.

Förbandsverksamheten drabbas

Om inte regeringen ändrar sig kommer det främst att bli matrielbeställningar som kommer att skjutas upp, redan gjorda beställningar kommer inte att kunna betalas. Den löpande verksamheten för alla landets officerare kommer också att påverkas.

– Vår förbands- och övningsverksamhet kommer att drabbas. Gångtid för fartyg och flygtid för våra plan kommer förmodligen också att dras ned, fortsätter Hedgren.

Utlandsstyrkan som idag sysselsätter 770 personer kommer förmodligen inte att påverkas.

Propositionen innehåller bland annat:

Therese Holmberg