Budgeten i korthet

Här är regeringens förslag – punkt för punkt

MIN EKONOMI

I budgetförslaget listas regeringens framtidsmål.

Allra viktigast är att skapa fler jobb. Den öppna arbetslösheten beräknas sjunka till 4,0 procent lagom till valet hösten 2006. De nya jobben väntas främst komma i den privata tjänstesektorn och i kommunsektorn. Utbildning ska ge fler jobb, hoppas regeringen och storsatsar på folkhögskolor, invandrade akademiker och obehöriga lärare. Två miljarder kronor satsas på anställningsstöd till långtidsarbetslösa.

Med god löneutveckling, låga räntor och sjunkande arbetslöshet väntas hushållen fortsätta att öka konsumtionen. Tillväxten beräknas bli fortsatt god och inflationen fortsatt hyfsat låg.

Utgiftstaket ska till varje pris hållas. Det blir därför kärvt för många myndigheter som hade hoppats få använda insparade överskott. I stället kommer anslagen att minska. Av budgetförslaget framgår att 8,5 miljarder av myndigheternas pengar kommer att hållas inne i år.

Anslaget för biståndet sänks med 200 miljoner kronor. Pengarna ska användas för att finansiera förändringar i handläggningen av utlännings- och medborgarskapsärenden. Biståndet uppgår fortfarande till 0,88 procent av BNP.

Anslaget för att hjälpa svenskar i nöd utomlands höjs från fyra till 150 miljoner kronor. Pengarna hämtas från försvaret.

Skogsägare som drabbades av stormen över Sydsverige får stöd om 2,2 miljarder kronor.

Regeringen föreslår att domstolsväsendet får ytterligare sammanlagt 175 miljoner kronor för att klara fler arbetsuppgifter när utlänningsnämnden läggs ned.

Ekobrottsmyndigheten ska få 1,5 miljoner kronor mer för sin utredande verksamhet. Anslaget till rättshjälp minskas med drygt 1,4 miljoner kronor. Pengarna ska i stället gå till justitiekanslern som fått nya och fler arbetsuppgifter.

Mer pengar satsas på ekologisk produktion och på att bevara betesmarker och slåtterängar. Pengarna går till miljö- och landsbygdsprogrammet.

Hälso- och sjukvården ska göras mer jämställd och en nationell handlingsplan mot könsdiskriminerande löneskillnader ska presenteras.

Skatte- och förmånsfusk ska bekämpas hårdare.

Läs mer:

Källa: TT