Nuder berömmer svensk ekonomi

De borgerliga partierna sågade förslaget

MIN EKONOMI

Finansminister Pär Nuder målade en ljus bild av den svenska ekonomin när han inledde debatten om vårpropositionen i riksdagen.

– Vi socialdemokrater är stolta över Sverige. Vi har all anledning att räta på ryggarna i denna ljusnande tid. Svensk ekonomi står väldigt stark jämfört med andra länder.

Nuder inledde med att jämföra den svenska utvecklingen med genomsnittet i EU. Där är arbetslösheten i genomsnitt nio procent, tillväxten 1,6 procent och de offentliga finanserna visar rejäla underskott. I Sverige är den öppna arbetslösheten fem procent, tillväxten 3,2 procent och de offentliga finanserna visar överskott.

– Hur kan dessa skillnader komma sig? Vi delar samma internationella konjunkturbild. Beror det på att vi har lägre skatter? Beror det på att vi har mindre offentlig sektor? Beror det på att vi har sämre arbetsrättsregler på arbetsmarknaden. Eller möjligen på att vi har lägre ersättningsnivåer i socialförsäkringarna? undrade Nuder och staplade de vanligaste borgerliga förslagen på varandra.

Svaret var givetvis nej eftersom sakförhållandena är de omvända. I stället beror den goda ekonomiska utvecklingen bland annat på Sveriges öppenhet mot omvärlden, satsning på utbildning, starka finanser, jämställdhet och satsning på ny miljösäker teknik.

Nuder nämnde också det jobbpaket på 1,4 miljarder som presenteras i vårpropositionen och bland annat består av anställningsstöd till långtidsarbetslösa.

”Har ni hört den förut?”

Moderaternas Mikael Odenberg gav Nuder betyget fyra i framförande. Men när det gäller innehållet i finansministerns tal så avstod han från betygssättning.

– Det fick mig att tänka på tv-programmet ”Har ni hört den förut?”, sade Odenberg.

Han sköt in kritiken på regeringens politik mot arbetslösheten.

– Domen måste bli hård. Ni har regerat landet i tio år och ni har misslyckats kapitalt med jobben, sade Odenberg.

Han uppgav att över en miljon människor i arbetsför ålder inte har ett jobb att gå till och att det inte duger att flytta runt arbetslösa i olika statistiska kolumner. Odenberg hävdade att socialdemokraterna saknade idéer och följer en trehövdad strategi: Sitt still i båten, råskäll på moderaterna och hoppas att konjunkturen vänder så att jobben kommer.

Odenberg efterlyste lägre skatter, stramare bidragssystem och åtgärder som gör det lättare för företag att anställa och expandera.

Fp saknar riktlinjer

Folkpartiets Karin Pilsäter kritiserade finansministern för att inte presentera några riktlinjer för den ekonomiska politiken:

– De sju förklaringar har gav till svensk framgång handlade om hur det var förr.

Pilsäter kritiserade vidare att skolelevernas kompetens minskar, att den statliga ökningen på forskning och utveckling knappt täcker prisökningen och att kärnkraften avvecklas så att växthuseffekten ökar.

Kd använde LO-siffror

Kristdemokraternas ekonomiska talesman Mats Odell delade inte Nuders positiva syn på den ekonomiska utvecklingen. Han fokuserade i stället på den höga arbetslösheten och citerade Hans Karlsson på LO som menar att den i verkligheten ligger mellan 20 och 25 procent när förtidspensionärer, sjukskrivna och personer i arbetsmarknadsåtgärder läggs till de öppet arbetslösa.

Odell citerade Göran Persson som 1996 lovade att pressa ner den öppna arbetslösheten till fyra procent.

– Tio vårpropositioner senare skriver regeringen att ”pressa tillbaka arbetslösheten och öka sysselsättningen är en överordnad uppgift för regeringen”. Har vi hört det förut? Vad är det för åtgärder som föreslås? Regeringen är helt och hållet tomhänt, sade Odell och hänvisade till att de enda satsningarna är att 13000 personer ska få tillfälligt anställningsstöd och att stödet till arbetshandikappade ska höjas med 1500 kronor i månaden.

”Känner inte igen sig”

Centerns Roger Tiefensee trodde inte att de många människor som står utanför arbetsmarknaden och oroar sig för framtidens välfärd känner igen sig i Pär Nuders beskrivning av tillståndet i Sverige.

– Sverige behöver en nystart för att ta till vara allt arbete och all kreativitet som finns i landet. Denna budget visar inte på den vägen, sade Tiefensee.

– Regeringen står lamslagen inför arbetslösheten, fortsatte han och efterlyste åtgärder för att skapa bättre villkor för företagen och minska lönegapet mellan kvinnor och män.

– År efter år tjänar kvinnor bara 92 procent av vad männen får för sitt arbete, sade Tiefensee.

V attackerade moderaterna

Vänsterpartiets Lars Bäckström attackerade moderaterna. Han hävdade att skiljelinjerna i svensk politik fortfarande är tydliga, även om många anser att moderaterna under Fredrik Reinfeldt gjort en kursändring mot mitten.

– Deras politik för dem som jobbar får betalas av dem som inte jobbar. Det är de sjukskrivna, de arbetslösa, de förtidspensionerade, de som skadade ryggen i äldreomsorgen och slet ut armen i fabriken. De får en sänkt ersättning från 80 procent till 65 procent av lönen, sade Bäckström.

– Jag tror inte att förre moderatledaren Bo Lundgren skulle ha föreslagit en sänkt ersättning till 65 procent för svårt sjuka.

Mp försvarade förslaget

Miljöpartisten Yvonne Ruwaida försvarade vårpropositionen med att hävda att det är i omställningen till ett grönare samhälle som de nya jobben kommer. Hon nämnde bland annat satsningar som ska uppmuntra till att köra bilar som går på förnyelsebart bränsle.

– Det är i utvecklingen av nya produkter i miljöomställningen som de nya jobben i Sverige skapas, sade Ruwaida.

– Vi blir av med vårt oljeberoende. Förnyelsebara bränslen kan vi producera här hemma och det skapar nya jobb här.

Efterlyste motförslag

Finansministern gick till motangrepp och försvarade olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som han ansåg ger många tusen människor en chans att komma i arbete. Nuder fortsatte med att efterlysa den borgerliga alliansens gemensamma alternativ till vårpropositionen:

– Ni har 14 dagar på er att utarbeta detta. Men vi socialdemokrater kommer att se den moderata politiken som den som även fp, kd och c omfattar. Mot s-alternativt står förslag om 65 procents ersättning i a-kassa och sjukersättning. Och de 65 procenten ska baseras på genomsnittlig lön de senaste två åren.

Nuder kom fram till att en anställd inom LO-området med medianlönen 18400 skulle få en ersättning på 11800 kronor per månad. Nuders slutsats var att alliansens metod är att genom sänkta ersättningar bana väg för låglönearbetslinjen.

Mot detta ställde han s-politik med robusta trygghetsförsäkringar.

– Säg nu inte att ”detta är inte vår politik”. Vad innebär denna pyramidala, postmodernistiska alliansskapelse?

Borgligt förslag kommer

Mikael Odenberg (m) svarade att det inte är fel med Ams-insatser, men att de inte löser grundproblemet att få fram nya, riktiga jobb.

Han tillade att de borgerliga ska lägga fram en gemensam reservation om den ekonomiska politiken:

– Men Pär Nuder visar bristande respekt för andra partiers förslag. Det är en klassiskt manlig härskarteknik att göra gällande att vissa andra inte räknas.

Läs mer:

TT