Ett ögonblick, Pär Nuder

– var det nervöst inför din första "nådiga" promenad?

MIN EKONOMI
Foto: PETER KJELLERÅS
Namn: Pär Nuder. Ålder: 42. Yrke: Finansminister (s). Familj: Hustru Ingrid Carlberg, två döttrar. Bor: I hus i Österåker. Inkomst: 85 000 kronor i månaden som statsråd.

-Ja, det var väldigt trångt. Det var strykande åtgång på journalister och fotografer som riskerade att öka på sjuktalen. De ramlade och snubblade. Det har aldrig varit så trångt någonsin på Drottninggatan när jag gått där. Och då har jag ändå gått på Drottninggatan väldigt mycket.

Var det aldrig tal om att bryta traditionen och hitta på något nytt?

-Jo, faktiskt. Jag frågade alla mina kloka rådgivare. Kan vi inte göra någonting annat? Men alla sa:Nej, det där måste du bara göra.

Var finns de nya jobben, 32000 i år och 48000 nästa år?

-Jag tror att nya jobb kommer att komma i kommunerna, landstingen och i den privata tjänstesektorn.

Vilka är de stora vinnarna i din budget?

-Det är hela svenska folkhushållet. Det är alla löntagare som vi kan garantera en positiv reallöneutveckling. Mer specifikt är det naturligtvis de långtidsarbetslösa som får en chans att komma in på arbetsmarknaden, de arbetshandikappade och de som är i behov av arbetsmarknadsutbildning.

Och förlorarna?

- Jag ser inga förlorare. Vi behöver inte vidta några nedskärningar för att klara de här åtgärderna. Den offentliga ekonomin är väldigt stark.

Sida och försvaret är inte så glada. Och inte de statliga myndigheter som snart ska utlokaliseras?

-Sida och försvaret är en sak. De vet vilka spelregler som gäller för deras respektive budgetar. De myndigheter som vill flytta ut? Jag kan förstå att de människor som jobbar där känner frustration. Samtidigt har regeringen ansvar för hela landet. Och den statliga verksamheten kan inte bara finnas i Stockholm.

Till sist, vad önskar du mest av allt just nu?

-Att få komma till mina barn. De har fått se mig alldeles för lite de senaste veckorna när jag hållit på med den här propositionen.

Leif-Åke Josefsson