Arla Foods fusion med Campina sprack

Koncernchefen lämnar företaget

MIN EKONOMI

KÖPENHAMN

Det svensk-danska livsmedelsföretaget Arla Foods planer på en fusion med den nederländska mejerijätten Campina har spruckit.

Arla Foods koncernchef, Åke Modig, meddelar samtidigt att han lämnar företaget.

På torsdagen meddelade Arla Foods att koncernen drar sig ur planerna eftersom parterna inte kunnat enas om ett gemensamt upplägg att presentera för representantskapen i de båda företagen.

Planerna försenades

Planerna på en fusion mellan Arla Foods och Campina tillkännagavs i december förra året. I mars meddelade de båda företagen att fusionen skulle försenas, eftersom det tagit längre tid än planerat att reda ut ”väsentliga frågor”.

En sammanslagning av de båda koncernerna skulle ha resulterat i ett av världens största medlemsägda mejeriföretag med 28000 anställda, 21000 medlemmar och en årsomsättning på 90 miljarder svenska kronor. Samordningsvinsten beräknades när planerna presenterades till 1,2 miljarder kronor.

Satsar på ostar

Efter den spruckna fusionen presenterar Arla Foods också en strategi för vad företaget kallar ”en egen väg”, utan att gå samman med någon annan aktör.

Enligt strategin ska Arla Foods koncentrera sig på Norden och Storbritannien, men också på olika exportprodukter. Som ett fokusområde anges olika typer av ostar på export till Tyskland, Spanien, Nederländerna och Grekland. Ambitionen är också att bli marknadsledare på mjölkpulver i vissa utvalda geografiska områden.

I strategiplanen ingår också effektiviseringar och minskade kostnader.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM