Högre vinst för MTG

Försäljning av TV4-aktier utgör stor del av vinsten

MIN EKONOMI

Medieföretaget MTG redovisar en vinst efter skatt på 479 miljoner kronor för första kvartalet.

Samma period året innan gjorde bolaget en vinst på 45 miljoner kronor.

I årets vinst ingår 389 miljoner kronor från försäljningen av aktier i TV4.

Försäljningen steg med 11 procent till 1742 miljoner kronor.