Ericsson ökar kvartalsvinsten

Uppmuntrande tecken i USA och Kina

MIN EKONOMI

Ericsson går bättre än väntat.

Första kvartalet gjorde man en vinst på 4,6 miljarder – 2 miljarder mer än i fjol.

– Vi växer snabbare än marknaden, säger Ericsson-chefen Carl-Henric Svanberg till Ekot.

Nu skjuter aktien i höjden.

Efter flera år av tuffa nedskärningar har telekomföretaget Ericsson börjat växa igen. Antalet anställda inom koncernen ökade med tre procent till 51925 personer under årets första kvartal. I Sverige minskade dock antalet anställda under samma period med 121 personer 21175.

Två miljarder mer

Efter årets tre första månader kan företaget redovisa en vinst efter skatt på 4,6 miljarder kronor. Motsvarande period året innan gjorde bolaget en vinst på 2,6 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 31,5 miljarder kronor, jämfört med 28,1 miljarder ett år tidigare.

Koncernens rörelsemarginal uppgick till 21,0 procent under första kvartalet att jämföra med 14,0 procent motsvarande period förra året.

Försäljningen inom systemverksamheten blev 29,0 miljarder kronor jämfört med 26,1 miljarder i fjol. Rörelsemarginalen uppgick till 21,0 procent att jämföra med 13,0 procent förra året.

Fortsatt tillväxt

För 2005 bedömer står Ericsson fast vid sin uppfattning att världsmarknaden för mobilsystem kommer att växa något jämfört med 2004.

– Vi ser ingen anledning att förändra våra utsikter för resten av året. Att vi går starkt i första kvartalet är mer en fråga om att vi själva går fram, säger Claes-Henric Svanberg till Ekot.

Bolaget står också fast vid prognosen att marknaden för professionella tjänster väntas fortsätta visa god tillväxt.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 6,7 miljarder kronor det första kvartalet att jämföra med 3,7 miljarder kronor motsvarande period förra året.

Analytikerna hade räknat med ett resultat på 6,1 miljarder kronor, enligt Reuters sammanställning.

Uppmuntrande tecken

Ericsson ser ”uppmuntrande tecken” på ökande investeringar i infrastruktur i både Kina och USA.

Cirka 2,7 miljarder kronor av reserveringar för omstruktureringskostnader återstår att utnyttjas under 2005 eller senare, enligt delårsrapporten.

Ericssons tre största marknader under första kvartalet mätt efter fakturering var USA, Italien och Kina.

Ericssons lager ökade under perioden med 4 miljarder kronor till 18 miljarder, vilket speglar den ökade affärsaktiviteten, enligt bolaget.

Koll på kursen

Läs mer:

Anders Thoresson, TT

ARTIKELN HANDLAR OM