Kraftig vinstökning för Volvo

Lastbilstillverkaren räknar med fortsatt tillväxt i USA

MIN EKONOMI

Buss- och lastbilstillverkaren Volvo redovisar en vinst efter finansnetto på 4603 miljoner kronor för årets första kvartal.

Det kan jämföras med vinsten på 3007 miljoner kronor för motsvarande period 2004.

Omsättningen uppgick till 52253 miljoner kronor, jämfört med 45849 miljoner kronor ett år tidigare.

Analytikernas prognoser låg i snitt på 3714 miljoner kronor för vinsten och på 52445 miljoner kronor för omsättningen.

Samtliga affärsområden förbättrade resultatet, enligt delårsrapporten.

Den goda efterfrågan och en omfattande produktförnyelse gör de kommande kvartalen intensiva och spännande, enligt Volvochefen Leif Johansson.

USA-marknaden växer

”Liksom tidigare måste vi hantera ett kostnadstryck på material och komponenter. I viss fall också störningar i leveranser till våra sammansättningsfabriker, vilket gäller främst vår verksamhet i USA”, skriver han.

Volvo räknar fortfarande med att den nordamerikanska marknaden för tunga lastbilar växer med 15–20 procent i år. I Europa bedöms tillväxten hamna i spannet 0–5 procent.

Inom anläggningsmaskiner räknar Volvo med en ökning på 5–10 procent i Nordamerika och cirka 5 procent i Europa.

Volvos rörelsemarginal steg till 8,7 procent under det första kvartalet, en ”historiskt sett hög nivå” för koncernen, skriver Volvo i delårsrapporten.

Efterfrågan ökade ytterligare i Nordamerika där orderingången var hög för Mack Trucks, Volvo Lastvagnar, Volvo CE och Volvo Penta. I Europa mattades orderingången på lastbilar från en hög nivå. Volvo ser en mer splittrad bild i Asien. I Kina har myndigheternas åtstramande åtgärder mot överhettning av ekonomin dämpat tillväxten medan efterfrågan i Mellanöstern var fortsatt stark, skriver Volvo.

Ökade med 700 anställda

Volvos samtliga tre varumärken inom lastbilsverksamheten utvecklades väl under perioden. Både försäljning och lönsamhet förbättrades i ”en betydande omfattning” jämfört med det första kvartalet förra året. Också Volvo CE:s försäljning ökade kraftigt och affärsområdet visade ett klart bättre resultat än motsvarande period i fjol. Volvo Bussar gjorde, till skillnad mot fjolåret, en vinst under det första kvartalet.

Antalet anställda inom Volvokoncernen ökade med drygt 700 personer under det första kvartalet till 81 807 personer den sista mars.

Negativt kassaflöde

Volvos operativa kassaflöde var negativt under perioden och uppgick till –1,3 miljarder kronor att jämföra med –0,2 miljarder första kvartalet förra året. Det ökade rörelseresultatet motverkades av att mer kapital bundits i varulager och fordringar som en effekt av högre produktions- och försäljningsvolymer, skriver Volvo i rapporten.

TT