Hård prispress sänkte Telias vinst

Aktien föll 6 procent på börsen efter kvartalsrapporten

Telia Soneras koncernchef Anders Igel rapporterade om en lägre vinst än väntat under årets första kvartal.
MIN EKONOMI

Telia Sonera presenterade en kvartalsrapport med oväntat få ljuspunkter. Hård prispress sänkte bolagets vinst under analytikernas förväntningar. Aktien föll med 6,2 procent till 39:70 kronor på Stockholmsbörsen.

Telia Sonera redovisar en vinst efter finansnetto på 4571 miljoner kronor för första kvartalet 2005. Det kan jämföras med vinsten på 4895 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

Omsättningen uppgick till 20804 miljoner kronor, jämfört med 19767 miljoner kronor ett år tidigare.

Analytikernas förväntningar låg i snitt på 4747 kronor för vinsten och 21241 miljoner kronor för omsättningen, enligt Reuters enkät.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, ett vinstmått som många investerare fokuserar på, blev 6889 miljoner kronor exklusive engångsposter, jämfört med 7200 miljoner kronor första kvartalet 2004. Förväntningarna låg på 7526 miljoner kronor.

Ökande konkurrens

Konkurrensen i Sverige och Finland ökar snabbare än beräknat och det kommer att fortsätta ha en negativ inverkan på rörelsevinsten under resten av året. I övrigt kvarstår utsikterna från helårsrapporten för 2004, skriver Telia Sonera i delårsrapporten.

Den goda utvecklingen i merparten av Telia Soneras verksamheter kunde inte kompensera prissänkningar och kostnader för att upprätthålla marknadspositionen i Finland. Det gjorde att koncernens marginal försämrades under första kvartalet, skriver vd Anders Igel i en kommentar.

Slutar på egen begäran

”Marknadsförutsättningarna i Sverige och Finland visar på nödvändigheten av de omstruktureringsprogram som redan inletts”, fortsätter han.

I samband med delårsrapporten meddelade bolaget att chefen för Telia Sonera Finland, Anni Vepsäläinen, slutar på egen begäran. Rekryteringen av en efterträdare har påbörjats. Esa Korvenmaa blir tillförordnad vd.

Prispress

Stark prispress inom mobil kommunikation och lägre försäljningsvolymer har lett till en ”betydande minskning” av omsättningen i Finland, skriver bolaget i delårsrapporten. Även i Sverige skedde en viss minskning av omsättningen på grund av lägre efterfrågan inom fast telefoni.

Telia Soneras kundbas ökade ytterligare under kvartalet. I slutet av mars hade teleoperatören 26 miljoner kunder och närmare 40 miljoner kunder i intressebolagen. Det är en ökning med 30 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Bolaget lönsamt utomlands

Telia Soneras resultatförsämring hänförs i första hand till verksamheten i Finland, men till viss del även till den svenska verksamheten. Merparten av övriga verksamheter förbättrade resultaten under första kvartalet. Särskilt de internationella mobilverksamheterna i Eurasien, Turkiet och Ryssland visade en mycket stark resultatökning.

Lägre prisnivåer påverkade Telia Soneras omsättning negativt med 8 procent under första kvartalet medan köp och försäljningar påverkade resultatet positivt med 6 procent netto.

Stark prispress inom mobil kommunikation och lägre försäljningsvolymer har lett till en ”betydande minskning” av omsättningen i Finland, skriver bolaget i delårsrapporten. Även i Sverige skedde en viss minskning av omsättningen på grund av lägre efterfrågan inom fast telefoni.

Telia Soneras kundbas ökade ytterligare under kvartalet. I slutet av mars hade teleoperatören 26 miljoner kunder och närmare 40 miljoner kunder i intressebolagen. Det är en ökning med 30 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Kunder flydde Telia Sonera

Konkurrensen på den svenska telemarknaden ökade under kvartalet vilket visade sig i ökad prispress och att fler telekunder bytte från Telia Sonera till en annan operatör. 12 procent av kunderna bytte operatör under kvartalet, en ökning med en procentenhet från fjärde kvartalet.

Inom fast telefoni i Sverige minskade omsättning och resultat på grund av övergången till mobiltelefoni och IP-telefoni. Resultatet minskade också med 250 miljoner kronor på grund av de skador som januaristormen orsakade. Den totala kostnaden, inklusive investeringar, för stormskadorna beräknas till 400–500 miljoner kronor i år.

Telia Sonera har slutfört diskussionerna med de fackliga organisationerna om detaljerna i det sedan tidigare aviserade besparingsprogrammet. Åtgärderna ska minska bolagets kostnader med 4–5 miljarder kronor under en treårsperiod. Förhandlingar om övertalighet pågår och neddragningarna kommer att ske successivt.

TT