Miljardvinst för Vattenfall

Verksamhet i Tyskland står för vinsten

MIN EKONOMI

Vattenfall tjänar alltmer pengar åt ägaren, staten.

Nya direktiv om att företaget ska vara ledande i energiomställningen, hindrar inte Vattenfall från att satsa 24 miljarder kronor, de närmaste tio åren på de svenska kärnkraftverken.

Det är främst högre elpriser och lägre kostnader i Tyskland som lyfte vinsten före skatt med drygt 2 miljarder till 8,8 miljarder kronor, för det första kvartalet i år.

– Vi kan konstatera att det har varit ett bra kvartal för Vattenfall, med en kraftig förstärkning av rörelseresultatet i Tyskland. Vi har också minskat vår nettoskuld, säger koncernchefen LarsG Josefsson.

Första öppna bolagsstämman

Under tisdagseftermiddagen höll Vattenfall för första gången en öppen bolagsstämma som allmänheten bjudits in till. På stämman tog ägaren staten, representerad av statssekreteraren Sven-Eric Söder, beslut om nya ägardirektiv till företaget.

Enligt ägardirektiven, som regeringen kommit överens om med samarbetspartierna vänsterpartiet och miljöpartiet, ska Vattenfall ”inom ramen för kravet på affärsmässighet vara det ledande företaget i omställningen till en ekologisk och ekonomiskt uthållig svensk energiförsörjning”.

Redan i samband med energiöverenskommelsen 1997, slogs det fast att Vattenfall ska vara ett viktigt verktyg i omställningen av energisystemet.

– Man ska se ändringen som ett uttryck för att ägaren höjer ambitionsnivån. Det kommer inte vara så att direktiven sätter stopp för Vattenfall att satsa på fossila bränslen eller utlandet, sade Söder.

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson, ville på stämman ha besked om hur Vattenfall ska åstadkomma de fem terrawattimmar i ny elproduktion från förnybara energikällor, som regeringen har satt upp som mål.

– Det här är avgörande för förtroendet för företagets ledning. Hur ser tidsplanen och inriktningen ut? frågade Eriksson.

Ett sådant besked kunde varken Josefsson eller Vattenfalls styrelseordförande Dag Klackenberg, ge. Företagets ledning ska dock ta fram en handlingsplan med anledning av det nya ägardirektivet.

– Det är ett tufft krav med 2010 men vi ska göra vårt bästa, sade Josefsson som uppskattade kostnaden till mellan 10 och 15 miljarder för att åstadkomma de fem terrawattimmarna.

Satsar på förnybara energikällor

På stämman beskrev Lars G Josefsson Vattenfalls alla satsningar på förnybara energikällor. Samtidigt är det ingen lösning att räkna bort fossila bränslen som kolkraft för att få ner utsläppen, hävdade han.

– Det utsläppsfria kolkraftverket måste bli en realitet och ett globalt pris på utsläppsrätter är nödvändigt, säger Josefsson.

I sommar ska Vattenfall, enligt planerna, fatta beslut om ett pilotprojekt där koldioxiden från kolförbränning trycks ihop till flytande form och lagras i bergrum. Runt 2020 kan denna teknik möjligen vara kommersiellt gångbar, bedömer man inom företaget.

Nils Odén TT