ABB:s kvartalsvinst 199 miljoner dollar

MIN EKONOMI

Den svensk-schweiziska industrikoncernen ABB redovisar en nettovinst på 199 miljoner dollar för årets första kvartal. Det kan jämföras med vinsten för motsvarande period i fjol, som uppgick till 1 miljon dollar.

Analytiker hade i snitt räknat med en nettovinst på 122 miljoner dollar, enligt Reuters sammanställning.

Kärndivisionernas intäkter steg med 15 procent och orderingången ökade med 16 procent, enligt ett pressmeddelande från bolaget.