Ökad vinst för Skanska

MIN EKONOMI

Bygg- och anläggningskoncernen Skanska redovisar en vinst efter finansnetto på 1095 miljoner kronor för första kvartalet 2005. Under motsvarande period i fjol gjorde bolaget en vinst på 504 miljoner kronor.

Omsättningen minskade med 2 procent till 25,5 miljarder kronor.

Orderingången uppgick till 23,4 miljarder kronor, jämfört med 28,8 miljarder kronor och orderstocken uppgick vid kvartalets utgång till 119,0 miljarder kronor, jämfört med 118,9 miljarder kronor ett år tidigare.