Kd vill höja barnbidraget – och beskatta det

MIN EKONOMI

Kraftigt sänkta skatter för låg- och medelinkomsttagare och rättvisare barnbidrag.

Det är några av kristdemokraternas förslag i partiets budgetmotion.

Men framför allt skjuter också kristdemokraterna in sig på jobben.

– Att minska arbetslösheten har varit Göran Perssons allt överskuggande mål sedan hans första regeringsförklaring 1996. Nio år senare kvarstår uppgiften, konstaterade kristdemokraternas partiordförande Göran Hägglund.

– 5,5 procents öppen arbetslöshet döljer något mycket allvarligare. I dag står 1,5 miljoner människor utanför arbetskraften. Lika många som under 1990-talets djupaste lågkonjunktur.

Skattesänkningar

För att det bättre ska löna sig att arbeta föreslår kristdemokraterna skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare på omkring en tusenlapp i månaden. Däremot vill partiet inte sänka ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemet. Men Hägglund tror ändå att man före valet ska kunna hitta en gemensam borgerlig linje också i den frågan.

– Det är ju inte tekniken som är viktig, utan vad människor får kvar i plånboken, att barnen inte behöver ryckas upp ur sin vanliga miljö om föräldrarna drabbas av sjukdom eller arbetslöshet.

Familjen och de äldres situation är också några av kristdemokraternas huvudfrågor i budgetmotionen. För barnfamiljernas del föreslår kristdemokraterna ett fördubblat barnbidrag men beskattat.

– Det ger bättre fördelningspolitiska effekter, säger Hägglund.

Kommunalt vårdnadsbidrag

Kristdemokraterna vill också ha ett kommunalt vårdnadsbidrag och 300 barndagar på 200 kronor om dagen samt en höjning av maxtaxan. Den höjningen ska enbart gå till att höja kvaliteten inom barnomsorgen.

För pensionärernas del föreslås sänkt skatt genom högre grundavdrag samt att personer över 65 år som fortsätter att jobba får halverad inkomstskatt.

I kristdemokraternas förslag får kommuner och landsting en förstärkning på drygt 6 miljarder kronor år 2006–2007. Dessutom vill kristdemokraterna förstärka med 2 miljarder kronor på rättsområdet.

Värnskatten föreslås avvecklas med början 2007.

Läs mer:

Maria Victorin/TT