Slopad skatt under 26 000 i månaden

M vill sänka sjukersättningen för att finansiera skatteförslag

MIN EKONOMI

Slopad skatt på inkomster under 26 000 kronor, rejäl sänkning av marginalskatten på inkomster under 300 000 kronor och sänkta bidrag är moderaternas recept för att få fart på tillväxten och jobben.

– Det ska löna sig bättre att gå från bidragsberoende till arbete. Vi nöjer oss inte med att som Göran Persson ge kommunalarbetarna en klapp på huvudet. Vi vill ge dem mer makt över sitt eget liv.

Så presenterade moderatledaren Fredrik Reinfeldt sitt partis budgetmotion. En gemensam borgerlig motion om budgeten har inte varit aktuell, även om partierna på flera punkter närmat sin politik till varandra.

Men ett förslag är gemensamt från alla fyra partier i den så kallade Alliansen – nystartsjobben.

– De vänder sig till alla dem som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden inte bara till de långtidsarbetslösa som i socialdemokraternas jobbsatsning, säger Reinfeldt.

100000-tals nya jobb

Nystartsjobben innebär slopad arbetsgivaravgift för personer som varit beroende av arbetslöshetsersättning, sjukpenning, förtidspension eller socialbidrag i mer än ett år. För unga personer räcker sex månaders bidragsberoende. Kostnad cirka 1,2 miljarder kronor.

– Det blir en rättighet administrerad av skattemyndigheten och inte ett stigmatiserande Ams-bidrag.

Profilen på de skattesänkningar som föreslås gynnar låg- och medelinkomsttagarna och kostar omkring 53 miljarder kronor. Moderaterna föreslår också att personer över 65 år som fortsätter jobba ska slippa statlig inkomstskatt.

Moderaterna räknar med att med deras förslag skapas mellan 190 000 och 260 000 fler jobb.

Ingen höjd maxtaxa

Moderaterna går från sitt tidigare förslag om en höjning av maxtaxan inom barnomsorgen.

För att finansiera skattesänkningarna föreslår moderaterna sänkta ersättningar i socialförsäkringssystemet på sammanlagt 38 miljarder kronor. Det innebär bland annat en sänkt sjukersättningsnivå till mellan 60–65 procent och att ersättningen för inkomstbortfall vid trafikolyckor förs över från sjukförsäkringen till trafikförsäkringen.

Läs mer:

Maria Victorin/TT