Mer arbete genom sänkt skatt

De borgerliga vill slopa arbetsgivaravgiften för att skapa "nystartsjobb"

MIN EKONOMI

Mer arbete är huvudmålet i de borgerliga budgetmotionerna.

Sänkt skatt så att det lönar sig för låginkomsttagare att arbeta mer och särskilt stöd för dem som varit borta länge från arbetsmarknaden är två förslag.

Men på en rad punkter är partierna fortfarande oeniga.

På måndagen presenterade de borgerliga partierna sina svar på regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades i mitten av april. På vissa punkter har de fyra partierna närmat sig varandra.

Alla partierna föreslår nu med likartad teknisk lösning sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare. Eftersom skattesänkningen bara gäller för arbete blir det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete samtidigt som det lönar sig att arbeta mer och höja lönen.

Arbetslinjen

Den största skillnaden rör omfattningen på skattesänkningen. Folkpartiet nöjer sig med 23 miljarder kronor nästa år medan moderaterna går ända till 53 miljarder. Däremellan lägger sig kristdemokraterna och centern med 38 respektive 32 miljarder.

– Det ska löna sig att gå från bidrag till arbete, förklarade centerledaren Maud Olofsson, när hon presenterade centermotionen på måndagen.

– Det handlar om att få mer makt över sitt eget liv, sade moderatledaren Fredrik Reinfeldt.

För personer som exempelvis varit sjuka och arbetslösa lång tid vill de borgerliga slopa arbetsgivaravgiften lika lång tid som de varit borta från arbetsmarknaden.

– Att minska arbetslösheten har varit Göran Perssons allt överskuggande mål sedan hans första regeringsförklaring 1996. Nio år senare kvarstår uppgiften, konstaterade kd-ledaren Göran Hägglund.

Stora skillnader

Men inte bara nivån på inkomstskattesänkningarna varierar. Moderaterna och kristdemokraterna vill göra särskilda skattesänkningar för pensionärer medan folkpartiet och kristdemokraterna vill sänka och på sikt slopa värnskatten för höginkomsttagarna.

På företagssidan finns vissa likheter som att alla vill ta bort förmögenhetsskatten och lätta skatten för fåmansbolagen. Men kristdemokraterna och folkpartiet vill slopa dubbelbeskattningen på aktier, folkpartiet helt slopa arbetsgivaravgiften för en anställd och centern slopa halva arbetsgivaravgiften för den först anställda och nyanställda.

”En pr-bluff”

Den svåra frågan för partierna är socialförsäkringarna. Folkpartiet vill ligga kvar på 80 procent, inte ha några karensdagar och basera nivån på dagens lön. De andra partierna vill ha två karensdagar, basera nivån på de senaste två årens inkomster och i moderaternas fall ha 75 procent i sex månader och sedan 65. Ska de kunna enas före valet lär de kräva intensiva förhandlingar. Men fp-ledaren Lars Leijonborg tycks ändå positiv:

– Förutsättningarna är hyggliga för att vi ska kunna få en mer gemensam nivå.

Vad gäller besparingarna finns vissa likheter. Partierna är nu överens om att trafikskadeförsäkringen ska betalas individuellt och att låta individen få betala mer för a-kassan.

På en rad andra områden som biståndet, energipolitiken och maxtaxan, står partierna långt ifrån varandra.

– Den så kallade alliansen är en politisk pr-bluff, sade finansminister Pär Nuder.

Läs mer:

Mats Eriksson/TT