Centern vill sänka skatten med 32 miljarder

Partiet vill införa en andra karensdag

MIN EKONOMI

Centern föreslår 32 miljarder kronor i skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare.

Det är 12 miljarder mer än förra året och större sänkningar än folkpartiets.

Men precis som i de övriga borgerliga partiernas förslag så finansieras det med bland annat sämre a-kassa, lägre sjukpenning, en andra karensdag, slopat avdrag för fackavgift och högre trafikförsäkring.

– Det ska löna sig att gå från bidrag till arbete, förklarade centerledaren Maud Olofsson, när hon presenterade budgetmotionen på måndagen.

Däremot vill centern inte vill slopa värnskatten.

– Det är väldigt viktigt att göra rätt saker i rätt ordning, sade Maud Olofsson.

Ny modell

Den andra karensdagen i sjukförsäkringen är en nyhet för centern, liksom övergången till en trafikförsäkringsmodell, som innebär ökade premier. Modellen är finländsk och innebär att kostnaden för sjukfrånvaron som är relaterad till trafikskador läggs in i försäkringen. Förslaget är gemensamt för de borgerliga partierna och innebär en rejäl höjning av trafikförsäkringspremien.

Även centern vill stimulera företag att anställa fler. Arbetsgivaravgiften halveras för den först anställde och för alla nyanställda. Förmögenhetsskatten halveras och ett skattefritt sparande till startkapital införs. Företagens utökade sjukersättningsansvar avskaffas.

Jobbavdrag

Inkomstskattesänkningen riktas till låg- och medelinkomsttagare och genomförs genom ett jobbavdrag på förvärvsinskomster, det vill säga inte för bidragsinkomster. Den största sänkningen blir för inkomster mellan 278000 och 321000 kronor per år. Där blir sänkningen drygt 9000 kronor per år, netto.

Genom ett jobbavdrag i stället för nuvarande grundavdrag minskar marginalskatterna betydligt. Därtill vill centern höja reseavdraget till 20 kronor från dagens 16.

Bland satsningarna märks 150 miljoner kronor mer till polisen än i regeringens förslag. Bönderna får sänkt dieselskatt och avskaffad skatt på handelsgödsel, forskningen får 200 miljoner mer nästa år, ett gemensamt borgerligt förslag, och kvinnojourer får också mer pengar.

Staten ska spara 3,1 miljarder kronor mer, enligt centern. Det offentliga sparande stärks i centerns förslag om än måttligt. Inte heller centern hamnar på 2 procents sparande, utan 0,8 procent, jämfört med regeringens 0,6 procent.

Läs mer:

Owe Nilsson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM