Stabilt första kvartal för Securitas

Resultatet bättre än förväntat

MIN EKONOMI

De flesta kurvor pekar uppåt för säkerhetsföretaget Securitas.

Försäljningen i USA ökar igen och vinsten för företaget som helhet överträffade marknadens förväntningar.

Rörelseresultatet ökade för samtliga divisioner inom koncernen utom för verksamheten i USA. Men där ser man nu en vändning uppåt:

– I USA har vi ägnat fem år åt att köpa företag med 100 000 människor. Nu har vi äntligen fått ihop dem till en organisation som börjar gå som den ska, säger Securitas vd och koncernchef Thomas Berglund.

Vinsten före skatt blev 818 miljoner kronor för kvartalet, en ökning med 16 procent jämfört med vinsten på 724 miljoner kronor för första kvartalet i fjol. I genomsnitt hade analytiker väntat sig en vinst före skatt på 803 miljoner kronor, enligt en sammanställning som Reuters gjort.

Omsättningen steg

Omsättningen steg samtidigt med 5 procent till 15195 miljoner kronor från 14453 miljoner kronor första kvartalet förra året. Den organiska försäljningstillväxten ökade från 2 till 4 procent. Justerat för så kallade kalendariska effekter, bland annat att 2004 var ett skottår, hamnade den organiska försäljningstillväxten på 5 procent.

Alla Securitas divisioner väntas förbättra sina resultat under 2005. Den organiska försäljningstillväxten förväntas förbättras ytterligare och resultatet före skatt, justerat för valutakursförändringar, väntas öka med 10–15 procent jämfört med 2004.

– Det är ungefär den nivå vi hade som ambition tidigare. 10 till 15 procent är som vi känner det en ganska bra utveckling, säger Berglund.

Aktien steg

Den organiska tillväxten för verksamheten i USA låg i stort sett still under det första kvartalet i år jämfört med första kvartalet förra året. En god indikator på var tillväxten kan hamna i år är tillväxten i kontraktsportföljen som i slutet av mars låg på 4 procent.

– Om det går som det brukar kommer vi upp till 4 procent med ett eller två kvartals fördröjning. Behåller de andra enheterna den tillväxttakt de har i dag så kommer vi åtminstone upp till 5 procent, säger Berglund om den organiska tillväxten för koncernen som helhet i år.

När börsen öppnade på tisdagsförmiddagen steg Securitasaktien med cirka 2 procent under stor omsättning.

Nils Odén/TT