Statens överskott större än väntat

Högre utdelning från Vattenfall en av förklaringarna

MIN EKONOMI

Statens betalningar gav i april ett överskott på 12,9 miljarder kronor.

Det var 5,8 miljarder mer än i Riksgäldskontorets prognos.

Skillnaden beror bland annat på att utdelningen från Vattenfall blev 2,5 miljarder kronor högre än beräknat. Även skatteintäkterna var större än väntat, sannolikt beroende på sena inbetalningar av kompletterande skatt.

Dessutom blev Riksgäldens utlåning till statliga myndigheter och bolag lägre än förväntat, enligt ett pressmeddelande.

TT