Många hushåll har pressad ekonomi

Tvingas använda sparpengar till löpande utgifter

MIN EKONOMI

Allt fler hushåll upplever att de har en pressad ekonomi, visar vårens hushållsbarometer från Föreningssparbanken.

I höstas ansåg 19 procent av de tillfrågade hushållen att de hade svårt att få pengarna att räcka månaden ut. Men i vårens barometer upplever 26 procent att vardagsekonomin är ansträngd.

Använder sparpengar

”Nya regler vid årsskiftet som exempelvis höjningen av grundavdraget och kompensationen för pensionsavgiften och den låga inflationen verkar inte ha förbättrat hushållens uppfattning om sin vardagsekonomi”, skriver Erika Pahne, ansvarig för hushållsbarometern.

Fler hushåll tvingas nu använda sina sparpengar till löpande utgifter, 27 procent, jämfört med 21 procent i höstas. Och 47 procent av de tillfrågade hushållen tvingas nu dra ner på sin konsumtion, jämfört med 37 procent i höstas.

Gifta har problem

I tidigare mätningar har det främst varit ensamstående föräldrar och ensamstående pensionärer som haft svårt att få pengarna att räcka till. Men i vårens hushållsbarometer anger allt fler gifta eller sammanboende pensionärer att pengarna inte räcker till.

Hushållens försämrade ekonomi har dock inte påverkat deras sparande eller semesterplaner nämnvärt.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM