SEB spår toklåga räntor

Banken tror att Riksbanken sänker ytterligare – redan i sommar

MIN EKONOMI

Det blir toklåga boräntor redan till sommaren, spår SEB som räknar med att Riksbanken sänker den redan rekordlåga styrräntan rejält i juni.

Anledning: Ekonomin går trögare än väntat och jobben dröjer.

SEB räknar med att den globala ekonomin bromsar in. Särskilt dystert ser det ut i Europa och SEB sänker nu sin tillväxtprognos för Sverige till 2,5 procent om året i år och nästa år. Det är betydligt lägre än Riksbanken spådde i mars med en tillväxt på 3,2 procent om året.

Den avmattning som SEB väntar sig innebär också att sysselsättningen bara växer marginellt i år. Den öppna arbetslösheten faller visserligen under 4,7 procent valåret 2006. Men det beror mest på att regeringen pumpar in fler miljarder i Ams, som ökar de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.

Har aldrig varit lägre

Om Riksbanken delar bedömningen att ekonomin bromsar in blir det en rejäl räntesänkning vid Riksbankens styrelsemöte 20 juni. Då kommer reporäntan, som styr de rörliga boräntorna, att sänkas med 0,5 procentenheter till 1,50 procent. Så låg har styrräntan aldrig tidigare varit.

– Den här ränteprognosen bygger på att Riksbanken också drar ner sina tillväxtprognoser och medger att den varit för optimistisk, säger SEB:s chefekonom Klas Eklund.

Enligt SEB:s bedömning ligger BNP-tillväxten nästa år betydligt lägre än Riksbankens senaste prognos, samtidigt som sysselsättningsökningen bara blir hälften så stor. Hushållen lånar visserligen mer, men betalar mindre i ränta och fortsätter ändå att spara.

– Att då låta räntan ligga still är att helt abdikera från ansvaret för stabiliseringspolitiken, säger Eklund.

Arbetslösheten sjunker

Riksbanken kommer att låta reporäntan stanna på 1,50 procent fram till nästa vår och sedan börja höja igen. I december nästa år kommer reporäntan att ligga på 2,25 procent, tror SEB.

Den öppna arbetslösheten väntas bli 5,2 procent i år för att 2006 falla tillbaka till 4,7 procent, enligt SEB:s prognos. Den underliggande inflationen väntas stiga från 0,5 procent i år till 1,1 procent 2006. Det är fortfarande långt under Riksbankens inflationsmål på 2,0 procent.

De flesta räntebedömare spår fortfarande oförändrad styrränta fram till nästa vår. Den Danske Bank räknar dock med att Riksbanken sänker räntan i juni, men spår att sänkningen stannar på 0,25 procentenheter, till 1,75 procent.

Har fått hård kritik

Redan tidigare har Riksbanken fått hård kritik från LO, Ams, Konjunkturinstitutet och flera ministrar som tycker att räntan borde sänkas för att få fart på ekonomin. Riksbankens argument har varit att den låga inflationen främst beror på låga importpriser som inte påverkas av en räntesänkning. Dessutom är den svenska ekonomin redan på väg uppåt, har Riksbanken hävdat.

Sten Gustafsson/TT