Dålig jämställdhet på börsen

Bara 20 procent kvinnor i styrelserna, visar granskning

MIN EKONOMI

Det är dåligt beställt med jämställdheten bland de 46 företag som finns på Stockholmsbörsens A-lista.

Den genomsnittliga kvinnorepresentationen är 20 procent i styrelserna och 10 procent i ledningsgrupperna.

Det visar Folksams granskning.

Resultatet är visserligen litet bättre än året innan då kvinnornas andel var 16 procent i företagens styrelser och 8 procent i ledningsgrupperna. Men det är inte tillräckligt bra, anser Folksam.

Högst betyg får Föreningssparbanken vars styrelse till 40 procent består av kvinnor och 25 procent av ledningsgruppen är kvinnor.

Sämst betyg får Scania och medicinteknikföretaget Elekta. I Elektas styrelse och ledning finns inte en enda kvinna.

Låsjätten Assa Abloy får också ett dåligt betyg. I koncernen är 40 procent av de anställda kvinnor men bara en kvinna sitter i styrelsen och ingen i ledningen.

TT