Nuder sviker vallöfte

Tvivlar på att taket i sjukförsäkringen kan höjas

MIN EKONOMI

Stockholm

Finansminister Pär Nuder tvivlar på att taket i sjukförsäkringen kan höjas under mandatperioden.

Det var ett socialdemokratiskt vallöfte inför valet 2002.

Foto: Christer Höglund
Pär Nuder

Reformen fanns med i det valmanifest som socialdemokraterna presenterade inför valet 2002. Tanken var att sjukersättningen på 80 procent skulle gälla för löner upp till 32 800 kronor i månaden.

- Det är en kostsam reform och den ska prövas mot alla andra angelägna reformer, sade Nuder vid en pressträff i riksdagen på onsdagen.

- Det blir svårt att göra under denna mandatperiod.

Besked i höst

Finansminister Pär Nuder betonar dock att det är hans bedömning i dagsläget. Definitivt besked kommer antingen i samband med budgetpropositionen i höst eller i den så kallade vårpropositionen nästa år.

Enligt Nuder är det angeläget att höja taket i sjukförsäkringen så att fler faktiskt får en ersättning som motsvarar 80 procent av lönen. Det ökar försäkringens legitimitet, enligt honom. Nuder tror inte att ett höjt tak skulle leda till att sjukskrivningarna ökar ytterligare.

Har infriat andra löften

Finansministern påpekar att de flesta stora löften från förra valet redan har infriats trots att det återstår mer än ett år av mandatperioden. Till exempel så ska taket i föräldraförsäkringen höjas från och med nästa sommar.

Nuder påpekar också att satsningarna på kommunerna har blivit större än vad som utlovats. Ett höjt tak i sjukförsäkringen måste enligt Nuder vägas mot behovet av andra reformer. Bland annat funderar han på nya förslag som ska hjälpa långtidsarbetslösa att få jobb. Om sjuktalen sjunker så ökar dock möjligheten att höja taket.

Kompenserade egenavgifter

Ett annat vallöfte som väntar på att infrias är det sista steget när det gäller att kompensera löntagare för egenavgifterna som höjdes på 90-talet. Även i den frågan hänvisar Nuder till budgetpropositionen i höst.

På första maj utfärdade statsminister Göran Persson ett första löfte inför valet 2006. Han vill bygga ut tandvårdsförsäkringen och börja med att göra det billigare för 20-30-åringar att gå till tandläkaren.

Att ta steget fullt ut och göra tandvårdsförsäkringen lika omfattande som sjukförsäkringen kommer att ta tid, enligt Nuder.

- Det är ett väldigt stort och dyrt steg, säger Nuder.

- Då talar vi om flera mandatperioder.

Peter Wallberg/TT