Sverige sämst på nya jobb

Svenska företag för produktiva – behöver inte anställa

MIN EKONOMI

Det går trögare att skapa jobb i Sverige än i de nordiska grannländerna.

– Det har vänt uppåt i de andra länderna men inte i Sverige, säger SEB-ekonomen Bo Enegren.

Den ekonomiska utvecklingen har varit ganska lika i Sverige, Norge, Danmark och Finland på senare tid. Och den ganska höga tillväxten har börjat skapa jobb i de andra länderna, men inte i Sverige.

Sverige hade stark sysselsättningstillväxt fram till IT-kraschen. Men sedan 2001 har siffrorna legat nära noll, något år till och med på minus. De flesta ekonomer har försäkrat att jobben snart kommer, i synnerhet som investeringarna har tagit fart. Men ännu dröjer de mer handfasta bevisen på att arbetsmarknaden har tagit fart.

– Med de indikatorer vi har på arbetsmarknaden i Sverige kan man ifrågasätta om det hänt något överhuvudtaget. Vi har inga säkra tecken på att det har hänt någonting alls, säger Enegren.

Sämst i Norden

En förklaring till de svaga svenska sysselsättningssiffrorna är att produktiviteten ökat snabbt i Sverige. Företagen har kunnat producera mer utan att behöva nyanställa.

Ändå spår SEB i sin senaste prognos att sysselsättningen ska öka. Men ökningen mycket blygsam. Den stannar på 0,3 procent, vilket är sämst i Norden. Och 2004 minskade sysselsättningen med 0,4 procent, vilket även det var en bottenplacering.

Och enligt en småföretagsenkät som Föreningssparbanken publicerade i veckan planerar svenska småföretag för fortsatta neddragningar.

Men i grannländerna har vändningen kommit.

– Tittar man på till exempel Finland ser man en ganska tydlig förbättring i slutet av förra året, säger Bo Enegren.

Dansk framgång

Även i Norge ökade sysselsättningen ganska försiktigt förra året, men samtidigt hade norrmännen en kraftig ökning av medelarbetstiden. Antalet arbetade timmar ökade mycket snabbare än antalet sysselsatta personer.

– Så i Norge har man också sett en tydlig förbättring av sysselsättningen, säger Enegren.

I Danmark steg sysselsättningen under loppet av 2004 men siffrorna föll tillbaka något under det fjärde kvartalet. Men danskarna har varit betydligt mer framgångsrika när det gäller att minska ungdomsarbetslösheten. Den danska arbetslösheten för ungdomar under 25 år låg i februari på 7,1 procent, långt under de svenska och finska nivåerna på 18 respektive 21 procent.

Sten Gustafsson/TT