Rejäl vinst för stormdrabbat SJ

Vinst för första kvartalet: 52 miljoner – stormen Gudrun kostade 30 miljoner

MIN EKONOMI

SJ gjorde en vinst på 52 miljoner kronor första kvartalet – rejält bättre än samma tid i fjol.

Men konkurrensen från lågprisflyg och bil är hård.

Järnvägsbolaget SJ har förbättrat resultatet med nästan 100 miljoner kronor sedan första kvartalet i fjol, då bolaget gjorde en förlust på 46 miljoner kronor.

Och årets vinst hade kunnat bli högre om inte stormen Gudrun hade dragit fram över Sydsverige och nästan satt stopp för all tågtrafik.

– Stormen kostade oss 30 miljoner och har haft betydande effekt på vårt resultat, säger SJ:s vd Jan Forsberg.

Färre anställda

En viktig förklaring till SJ:s förbättrade resultat är att kostnaderna minskat kraftigt, bland annat genom att antalet anställda blivit färre.

Intäkterna minskade något till 1339 miljoner kronor, från 1387 miljoner kronor ett år tidigare. Resandet var också lägre, men det beror till stor del på att trafiken delvis stod still efter stormen och att ett godståg välte och länge blockerade Västkustbanan.

Siffror från Turistdatabasen visar att tåget ökade sin marknadsandel av resandet på de viktiga sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö under det första kvartalet. Men flyget tog ännu mer marknadsandelar, och det var bil och buss som förlorade.

– Men vi ökar marknadsandelen med lönsamhet, till skillnad från våra vänner som flyger i luften, säger Jan Forsberg.

Ska pressa restiden

För att möta konkurrensen från flyg och bil ska SJ bland annat försöka pressa restiden mellan Stockholm och Göteborg till 2 timmar och 40 minuter, runt 20 minuter snabbare än i dag. Dessutom införs så kallade Just nu-biljetter i första klass. En enkel biljett på sträckan Stockholm–Göteborg kostar då 445 kronor.

Trots att SJ går med vinst igen måste ägaren staten vänta på att få tillbaka en del av de 1,8 miljarder kronor som sköts till när SJ var i ekonomisk kris.

– Vi behöver ytterligare 600–700 miljoner i kassan innan vi är där, säger styrelseordföranden Ulf Adelsohn.

Senast under 2006 räknar SJ:s ledning med att kunna ge utdelning.

Maria Davidsson/TT