Färre hushåll tror på stigande bostadspriser

Men fortfarande tror en majoritet på högre priser

MIN EKONOMI

Stockholm

En majoritet av de svenska hushållen tror att bostadspriserna kommer att fortsätta stiga. Det visar en undersökning från SEB.

Men siffran är något lägre än tidigare.

En majoritet, 68 procent, tror på stigande bostadspriser den kommande tolvmånadersperioden. Det är något färre än i april, enligt SEB:s boprisindikator.

"Med tanke på den senaste tidens räntefall för bundna boräntor och en förnyad debatt om ytterligare en räntesänkning från Riksbanken kan det synas förvånande att optimismen fallit tillbaka något. En förklaring kan vara att en stor del av intervjuerna genomfördes före räntefallen och reporäntediskussionen," skriver SEB:s privatekonom Gunilla Nyström i en kommentar.

SEB:s boprisindikator bygger på intervjuer med drygt 1 000 svenska hushåll.

TT