Räntan kan sänkas ytterligare

Riksbanken ser risk för att konjunkturen vänder nedåt

MIN EKONOMI

Riksbanken har under senare tid sett tecken på en något svagare konjunktur än banken tidigare räknat med. Det säger vice riksbanskchefen Kristina Persson enligt ett förskrivet tal på tisdagen.

"Om denna tendens visar sig vara mer bestående finns en risk att konjunkturen vänder neråt med dämpade inflationsutsikter som följd", skriver hon.

Tidigare har Persson sett en risk för att stigande räntor och fallande huspriser skulle kunna leda till onödiga påfrestningar i den reala ekonomin på sikt med ett fall i efterfrågan som följd.

Denna risk kvarstår, skriver hon, men i ett läge med en tydligt vikande konjunktur kan det visa sig nödvändigt att föra penningpolitiken i en mer expansiv riktning.

"Vi befinner oss dock i ett läge där osäkerheten om vart utvecklingen är på väg ännu är stor. Vi kommer därför som vanligt fram till nästa penningpolitiska möte att följa utvecklingen mycket noga".

TT