Nu ska bidrags- fuskarna jagas

Skatteverket nyanställer 420 personer - jakten startar efter nyår

MIN EKONOMI

Snart startar jakten på de försvunna skattepengarna.

Skatteverket nyanställer hundratals över hela landet för att jaga fuskare.

Under luppen hamnar främst krog- och byggbranschen, men också de som fuskar med folkbokföringen för att lura till sig bidrag.

Belöningen bara i byggbranschen kan handla om miljarder, men några summor vill skattemyndigheten inte ge.

Däremot vet man att det i hela samhället sammanlagt finns cirka 100 miljarder kronor i omlopp i form av svarta löner i Sverige.

420 personer anställs

Från och med nyår tar skattemyndigheten krafttag mot fusket i alla delar av Sverige. Regeringen har gett skattemyndigheten 225 miljoner kronor extra.

420 personer nyanställs över hela landet. Dessutom omplaceras ett antal redan anställda tjänstemän med expertkunskaper. Den 1 januari nästa år börjar jakten på de försvunna skattepengarna.

En stor bit av kakan handlar om fusk eller fel i folkbokföringen.

- Vi går igenom registret. Folkbokföringen är navet i all bidragshantering. Det är en väldigt viktig del av bidragssystemet, säger Jan-Erik Bäckman, skattedirektör vid Skatteverkets huvudkontor.

Det man är ute efter är främst två kategorier - avlidna som inte avregistrerats och personer som av olika skäl inte bor där de är skrivna.

I bägge fallen finns anledning att misstänka fusk.

- Om någon flyttat utomlands och avlidit så kanske vi inte fått reda på det. Det kan innebära att till exempel pension betalas ut felaktigt, säger Jan-Erik Bäckman.

- En annan sort är att man är skriven på fel adress. Man kanske påstår att man flyttat isär fast man inte gjort det och ger sken av att vara ensamstående.

25 miljoner kr öronmärkta

Hur mycket bidragsfusket kostar är oklart, men Skattemyndigheten har fått 25 miljoner kronor som öronmärkts enbart för att jaga fuskare i folkbokföringen.

När det gäller bygg- och krogbranschen hoppas man dels kunna stävja fusket, men också ändra reglerna så motiven att fuska blir färre.

- Vi har gjort en kartläggning utifrån vad vi hittat i olika branscher tidigare. När det gäller dessa två branscher vet vi att det finns ett omfattande svartarbete, säger Jan-Erik Bäckman.

Han räknar med att insatserna ska leda till ett minskat skattebortfal lmed tiden.

- Vår kontrollverksamhet syftar inte till att få in mycket pengar vid varje kontroll. Vi vill också jobba förebyggande.

Caroline Olsson