ABB-chefernas hemliga bonusprogram

En av cheferna agerade bulvan åt de andra

MIN EKONOMI

Stockholm (TT)

Ett bonusprogram värt flera hundra miljoner kronor har avslöjats inom ABB.

Programmet var i kraft under hela 1990-talet och gällde samtliga elva personer som då ingick i den svenska företagsledningen, skriver Dagens Nyheter.

ABB-cheferna fick aktier i fastighetskoncernen Capio. ABB ställde upp som garant för lån på omkring 400 miljoner kronor som satsades i bolaget i avsikt att ge förmånstagarna vinst när fastigheterna såldes. Genom Capio köptes också mark i Portugal där de elva cheferna skulle bygga fritidshus.

”Det var känt”

Enligt DN doldes bonusprogrammet genom att en av cheferna, Kenneth Synnersten, agerade bulvan åt de övriga sedan han slutat inom ABB.

ABB:s informationschef Ingalill Östman tillbakavisar uppgiften att programmet var hemligt.

– Det var känt hos ledningen i Zürich, säger hon till TT.

Ingalill Östman betonar att 90-talets bonusprogram var konstruerat på ett sätt som inte förekommer i dag.

– Vi har mycket striktare regler i dag än för 15 år sedan.

Enligt DN gjorde Capios dåliga fastighetsaffärer bonusprogrammet till en kostsam felsatsning som inte gav ABB-cheferna någon utdelning.

Dömdes i våras

Drivande bakom programmet ska ha varit dåvarande vice vd:n Peter Fallenius. Konstruktionen har uppdagats genom åklagarens fortsatta utredning av honom. Fallenius dömdes i våras av tingsrätten till tre års fängelse och näringsförbud för grova ekonomiska brott. Hovrättsförhandlingarna i målet inleds under måndagen.

TT